Meld. St. 13 (2015–2016)

Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 4. desember 2015 om Politiets rolle i den nasjonale kriseledelsen blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside