Meld. St. 3 (2015–2016)

Statsrekneskapen 2015

Til innhaldsliste

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Finansdepartementet 29. april 2016 om statsrekneskapen 2015 vert send Stortinget.

Til forsida av dokumentet