Meld. St. 8 (2019–2020)

Statens direkte eierskap i selskaper — Bærekraftig verdiskaping

Til innholdsfortegnelse

1 Alfabetisk oversikt over selskapene med sidehenvisning

 • Aker Kværner Holding AS 35

 • Ambita AS 33

 • Andøya Space Center AS 42

 • Argentum Fondsinvesteringer AS 37

 • Avinor AS 43

 • Bane NOR SF 44

 • Baneservice AS 33

 • Bjørnøen AS 44

 • Carte Blanche AS 42

 • AS Den Nationale Scene 43

 • Den Norske Opera og Ballett AS 44

 • DNB ASA 35

 • Eksportfinans ASA 34

 • Eksportkreditt Norge AS 45

 • Electronic Chart Centre AS 37

 • Enova SF 45

 • Entra ASA 33

 • Entur AS 46

 • Equinor ASA 37

 • Filmparken AS 56

 • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS 46

 • Flytoget AS 33

 • Folketrygdfondet 56

 • Gassco AS 46

 • Gassnova SF 47

 • GIEK Kredittforsikring AS 34

 • Graminor AS 39

 • Helse Midt-Norge RHF 51

 • Helse Nord RHF 51

 • Helse Sør-Øst RHF 51

 • Helse Vest RHF 51

 • Innovasjon Norge 41

 • Investinor AS 37

 • Kimen Såvarelaboratoriet AS 41

 • Kings Bay AS 47

 • Kommunalbanken AS 38

 • Kongsberg Gruppen ASA 36

 • Mantena AS 38

 • Mesta AS 34

 • Nammo AS 35

 • Nationaltheatret AS 48

 • Nofima AS 41

 • Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS 40

 • Norfund 48

 • Norges sjømatråd AS 48

 • Norsk Helsenett SF 49

 • Norsk Hydro ASA 36

 • Norsk rikskringkasting AS 49

 • Norsk Tipping AS 50

 • Norske tog AS 50

 • NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 50

 • Nye Veier AS 51

 • Nysnø Klimainvesteringer AS 38

 • Petoro AS 51

 • Posten Norge AS 38

 • Rogaland Teater AS 43

 • Rosenkrantzgate 10 AS 56

 • Rygge 1 AS 56

 • Simula Research Laboratory AS 52

 • Siva - Selskapet for industrivekst SF 52

 • Space Norway AS 53

 • Statkraft SF 39

 • Statnett SF 53

 • Statskog SF 53

 • Staur gård AS 54

 • Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 54

 • Talent Norge AS 40

 • Telenor ASA 36

 • Trøndelag Teater AS 43

 • Universitetssenteret på Svalbard AS 55

 • AS Vinmonopolet 55

 • Vygruppen AS 39

 • Yara International ASA 36

Til dokumentets forside