NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

2 Faste tilsatte pr. 30.09.94 (DBH-basen) tildelte stillingshjemler (kap. 262) (St.prp. nr. 1 1994-95), studenter og budsjett pr. 01.01.95 (postene 01,11 og 45.1).

Tabell  

  Professorat Prof II Amanuenser Stip/vit.ass Tekn/ admin Studenter Reg. dr. grad studenter Budsjett 1995
Enhet Fast hjeml   Fast hjeml UNIT Annet Fast hjeml lav gr høy gr    
Norges tekniske høgskole 282,5 101 235 233 535
Fakultet for arkitektur
Arkitekturhistorie 3 2 0,5 2 1485
Byggekunst 8,5 7 2,8 1,5 5 7868
By og regionpanlegging 4 3 1 1,4 13 3817
Bygningsteknologi 4 2 1,8 1 9 3143
Form og farge 1 3 1 3 2529
Fakultetet 8 340 5943
SUM 20,5 15 7,6 13,4 340 32 24785
Fakultet for berg-, petroleums- og metallurgifag
Geologi og bergteknikk 11 6 5 13 124 36 13879
Metallurgi 9 2 5 12,1 82 34 9322
Petroleumsteknologi og anv. geofysikk 10 6 6 9 155 37 11181
Fakultetet 3 1847
SUM 30 14 0 16 37,1 361 107 36229
Fakultet for bygningsingeniørfag
Bygg og anleggsteknikk 5 6 4 2 12 5459
Bygningsmateriallære 1 2 3 992
Geoteknikk 4 2 1 6 7 4555
Kart og oppmåling 2 3 4 3 3153
Konstruksjonsteknikk 12 11 0,8 27,3 42 20533
Samferdselsteknikk 1 4 2 9 2453
Vassbygging 4 5 6 16 6883
Veg og jernbanebygging 4 2 4 8 3698
Bibliotek 200
Fakultetet 7,9 847 4701
SUM 33 0 33 0 5,8 61,2 847 100 52627
Fakultet for elektro- og datateknikk
Elkraftteknikk 10 6,7 7 12,8 23 16900
Teleteknikk 8 8 7 12,5 46 16100
Teknisk kybernetikk 7 2 8 9 54 15900
Fysikalsk elektronikk 10 3 12,8 7,8 27 12200
Datateknikk og telematikk 11 10 11 10,5 69 24900
Fakultetet 10,5 1699 6900
SUM 46 0 29,7 0 45,8 63,1 1699 219 92900
Fakultet for fysikk og matematikk
Fysikk 21 10 17,8 28,5 144 51 27451
Matematikk 10 9,8 10,6 1 119 20 14766
Fakultet 7,6 196 3775
SUM 31 19,8 0 28,4 37,1 459 71 45992
Fakultet for kjemi og kjemisk teknologi
Uorganisk kjemi 3,7 5 2 8 38 19 6086
Organisk kjemi 3 2,8 4 3 30 11 3547
Kjemiteknikk 8 3 4 4 120 33 5369
Industriell kjemi 4 4 2 4 83 14 3810
Fysikalsk kjemi 5 2 1 2 35 11 2990
Teknisk elektrokjemi 4 1 3 1,5 22 14 2176
Bioteknologi 8 1,5 8,8 90 29 6953
Fakultetet 15,8 290 3899
SUM 35,7 0 17,8 0 17,5 47,1 708 131 34830
Fakultet for marin teknikk
Marin hydrodynamikk 4 1 2 7 42 12 4008
Marin prosjektering 4 4 1 3 69 8 4259
Marine konstruksjoner 3 2 6 4 44 14 3270
Marint maskineri 5 3 3 7 47 12 5113
Fakultetet 5 304 8156
SUM 16 0 10 0 12 26 506 46 24806
Fakultet for Maskinteknikk
Mekanikk,termo- fluiddynamikk 8 12 3 8,2 29 33 12672
Maksinkonstruksjon og materialteknikk 8 7 3 10 88 23 10212
Produksjons- og kvalitetsteknikk 7 3 9 5,8 84 27 7083
Termisk energi og vannkraft 4 3 1 11,8 93 33 8034
Klima- og kuldeteknikk 5 4 1 11,5 72 23 8529
Produktdesign 26 3 2925
Fakultetet 4 503 8650
SUM 32 0 29 0 17 51,3 895 142 58105
Fakultet for Økonomi og arbeidslivsvitenskap
Økonomi 3 4,8 1 2,5 9 7722
Organisasjon og arbeidslivsfag 5 8,5 8,8 4,5 46 11852
ULA 3329
Fakultetet 1 1,5 348
SUM 8 0 14,3 0 9,8 8,5 348 55 22903
Norges tekniske universitetsbibliotek 2 50,4 28428
Administrasjonen NTH 2 53,4 82490
SUM NTH *) 254,2 282,5 101 184,6 234,5 233 159,9 448,6 535 6163 0 903 504095
*) Antallet stillingshjemler er inklusive 2 4-årshjemler på sysselsettingstiltak. Antall prof. II hjemler er faste prof II + eksternt finansierte hjemler
Den allmennvitenskapelige høgskolen 137 43 223 30,5 175
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Botanikk 3 10 2,8 8 253 92 16
Fysikk 7 5 1 6 206 36 10
Informatikk 1 5 1 256 67 5
Matematikk og statistikk 8 4 2 1 704 22 8
Kjemi 9 3 1 5,5 155 50 17
Zoologi 4 9 4,8 7,5 215 167 42
Fakultetet 2 2 14,5
SUM 34 0 36 0 13,6 43,5 1789 434 98 66360
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Geografi 2 5 6 2 217 79 12 1153
Idrett 3 2 122 25 1 1256
Sosiologi og statsvitenskap 5 10 2 2,5 1776 212 16 1710
Sosialøkonomi 1 4 2 357 97 679
Pedagogikk 6 7 2 3 747 247 8 1115
Psykologi 6 5 2 2,5 753 184 7 1437
PG psykologi 1 11000
Sosialt arbeid 3
Fakultetet 2 12,5 50199
SUM 20 0 39 0 14 25,5 3972 844 44 68549
Det historisk-filosofiske fakultet
Filosofi 3 3 2,4 1 251 24 5 311
Religion 2 3 0,5 1 234 17 7 271
Historie 8 6 3 868 146 14 707
Anvendt språkvitenskap 1 4 0,5 61 5 5 333
Engelsk 4 5 1 195 58 598
Germansk 3 6 1 2 153 29 3 476
Sosialantropologi 1 2 1 547 61 3 240
Drama, film og teater 1 7 1 2 210 68 3 737
Lingvistikk 4 1 3,5 1 176 12 6 320
Musikk 1 7 2 92 47 1 1231
Nordisk m/litteraturvitenskap 4 5 2 1 453 72 7 543
Romansk 4 3 171 18 2 398
Klasisk filologi 1 1
Fakultetet 4 1 14 61625
SUM 41 54 13,4 26,5 3411 557 56 67790
Avd for lærerutdanning og skoleutvikling 2 4 3,8 9700
Program for sosialt arbeid 110 3 2599
Kvinneforskning 0,5 1100
Examen philosophicum (forb. prøve) 2 3 751 3100
Administrasjonen AVH 44,9 27497
Forv., drift og vedl. AVH **) 46,9
Sum AVH *) 97 137 43 135 222,5 30,5 41 194,6 175 9923 1945 201 246695
*) Antallet st.hjemler er inkl. 8 4-årshjemler på sysselsettingstiltak. Antallet prof.II hjemler er faste prof. II + eksternt finansierte hjemler. I tillegg har AVH 1 fast oppdragshjemmel og 24 4-års hj.
**) Inklusive 26,9 renh. stillinger uten hjemmel. FDV ansatte sorterer egentlig under UNITS adm., men er innrapporter v/AVH
Vitenskapsmuseet 9 15 36
Fakultet for arkeologi og kulturhistorie
Arkeologi 1 2 6 45 11 4826
Fakultet for naturhistorie
Botanisk avdeling 2 4 2 5 2 2943
Zoologisk avdeling 2 3 1 3 10 1 3351
Trondheim biol. stasjon 3 1 5 11 9 3303
Fakultetet 1 755
Museumsadm. 15 7196
Sum museet 8 9 0 10 15 1 32 36 45 22374
Universitetsbiblioteket 65 69,5 29443
SUM VM/UBT *) 8 9 0 10 15 0 1 97 105,5 45 37 12 51817
*) I tillegg til VMs ordinære st.hjemler har VM 18 faste oppdragshjemler og 16,5 4-års oppdragshjemler
Det medisinske fakultet 27 50 28 3 48,5
Akuttavdelingen
Anestesiavdelingen 1
AV-avdelingen 2
Avd. for immunologi
Avd. for klinisk kjemi
Avd. for mikrobiologi 1 1 1 0,5
Barneklinikken 1 1 1
Dyreavdelingen 1
EDB-avdelingen 1
Hudavdelingen
Inst. for fys. og biomed. tekn. 3 1 4,5
Inst. for kreftforsk. og molekyl. 2 1 1 3
Inst. for farmakologi 4 4
Inst. for morfologi 1 4 1 6,5
Inst. for samfunnsmedisin 3 3 2 1
Kirurgisk avdeling 1 1 1
Kreftavdelingen
Kvinneklinikken
Medisinsk avdeling 2 2 1
Medisinsk bibliotek 5,5
Miljømedisin
MR-senteret
Nevrokirurgisk avdeling
Nevrologisk avdeling 0,5
Ortopedisk avdeling 1
Pedagogikk 1
Psykiatrisk institutt 1 1 2
Revmatologisk avdeling
Røntgenavdelingen
Øre-nese-halsavdelingen 1
Øyeavdelingen 1 0,5
Fakultetet 10 290 45 50815
Sum 21 27 50 16 28 3 10 42 48,5 290 45 50815
*) I tilleg til DMFs ordinære st. hjemler har DMF 7 faste oppdragshjemler og 15,5 4-års oppdragshjemler. Antaller prof. II hjemler er faste hjemler
Kollegiet/Universitetsadm. inkl. sentra og Forv., drift og vedl.h. *) 4 1 0,3 3 5 218,8 246 280566
Ufordelt kompetanseopprykk 2,5 -2,5
Sum UNIT *) 384,2 459 194 345,9 500,5 271,5 211,9 1001 1110 16421 1982 1161 1133988
*) Antallet stillingshjemler er inklusive 10 4-års hjemler til sysselsettingstiltak. I tillegg 3 faste oppdragshjemler. Den store ledigheten skyldes delvis at faste tilsatte er beregnet pr. 30.09.94 og st. hjemlene er i h.h.t. St.prp. 1994-95, ledighet ved mangel på kompetanse og at stillinger holdes ledige p.g.a. ikke tilstrekkelige økonomiske ressurser

Tabell  Fast tilsatte og studenter ved UNIT*)

  Fast tils.prof Fast tils.aman Stip/vit.ass Tekn/ admin Siv/ark/c.mag/med AVH h.fag Doktorgrad Budsjett
Enhet Tot Kvinner Tot Kvinner UNIT Annet Fast tilsatt Tot Kvinner Tot Kvinner Tot Kvinner 1995
Arkitekt 20,5 5,3 15,0 3,0 7,6 13,4 340 192 32 14 24785
Berg 30,0 1,0 14,0 0,0 16,0 37,1 361 230 107 19 36229
Bygg 33,0 0,0 33,0 1,0 5,8 61,2 847 167 100 17 52627
Elektro 46,0 0,0 29,7 0,8 45,8 63,1 1699 152 219 22 92900
Fysikk, mat 31,0 1,0 19,8 4,0 28,4 37,1 459 137 71 22 45992
Kjemi 35,7 2,0 17,8 2,9 17,5 47,1 708 319 131 38 34830
Marin teknikk 16,0 0,0 10,0 0,0 12,0 26,0 506 95 46 6 24806
Maskinteknikk 32,0 0,0 29,0 0,0 17,0 51,3 895 132 142 11 58105
Økon. arb. livsvitensk 8,0 0,0 14,3 1,0 9,8 8,5 348 90 55 15 22903
NTH. bibl 2,0 50,4 28428
NTH, admin 2,0 0,0 53,4 82490
SUM NTH 254,2 9,3 184,6 127,0 233,0 159,9 448,6 6163 1527 903 166 504095
Mat.nat 34,0 4,0 36,0 10,0 13,6 43,5 1789 1134 434 178 98 35 66360
Samf.vit 20,0 2,0 39,0 9,0 14,0 25,5 3972 2422 844 550 44 37 68549
Hist.fil 41,0 4,0 54,0 12,0 13,4 26,5 3411 1964 557 341 56 35 67790
ALS 2,0 1,0 4,0 3,0 3,8 9700
Program sos.arb 110 3 2599
Kvinneforskning 0,5 1100
Ex. phil 2,0 0,0 3,0 751 390 3100
AVH, admin 44,9 27497
Forv., drift og vedl. AVH **) 46,9
Sum AVH 97,0 11,0 135,0 34,0 30,5 41,0 194,6 9923 5910 1945 1069 201 107 246695
Arkeologi 1,0 2,0 6,0 45 11 4826
Naturhist 7,0 8,0 1,0 1,0 11,0 755
Museumsadm. 15,0 7196
Uiv.bibl 65,0 29443
SUM VM 8,0 0,0 10,0 1,0 1,0 97,0 45 37 12 51817
Medisin 21,0 0,0 16,0 5,0 3,0 10,0 42,0 290,0 135,0 45,0 20,0 50815
UNIT,admin 4,0 0,0 0,3 5,0 218,8 280566
Sum UNIT 384,2 20,3 345,9 167,0 271,5 211,9 1001,0 16421,0 7572,0 1982,0 1069,0 1161,0 293,0 1133988
Til dokumentets forside