NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

4 Beslektede fagområder ved UNIT

Tabell  Fordeling av fagområder ved UNITs fakultet

  FAKULTET
Fagområder Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
000 Humaniora X X X X X
200 Samfunnsvitenskap X X X X X X X X X
400 Matematikk og naturvitenskap X X X X X X X X X X X X
600 Medisinske fag X X X X X X
800 Teknologi X X X X X X X X X X
900 Landbruks- og fiskerifag X X X X X X

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen humaniora

  FAKULTET
Faggrupper – Humaniora Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
010 Språkvitenskelige fag X
040 Litteraturvitenskapelige fag X
060 Kulturkunnskap X
070 Historie X
090 Arkeologi X
100 Folkloristikk, etnologi X
110 Musikkvitenskap X
120 Kunsthistorie X
140 Arkitektur X X
150 Religion X
160 Filosofiske fag X X X
170 Filmvitenskap X
180 Teatervitenskap X

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen samfunnsvitenskap

  FAKULTET
Faggrupper – Samfunnsvitenskap Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
210 Økonomi X X X X
220 Sosiologi X X X
230 Fysisk planlegging, arkitektur X X X X X
240 Statsvitenskap X X
250 Sosialantropologi X X
260 Psykologi X X X X
280 Pedagogiske fag X
290 Geografi X
300 Demografi
310 Medievitenskap X X
320 Informasjonsvitenskap X X X
330 Idrettsfag X
340 Juridiske fag X

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen matematikk og naturvitenskap

  FAKULTET
Faggrupper – mat. & naturvit. Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
410 Matematikk X X X X X
420 Informatikk X X X X X X X
430 Fysikk X X X X
450 Geofysikk X X
460 Geologi X
480 Kjemi X X X
500 Basale biofag X X X X
520 Zoologiske fag X X
540 Botaniske fag X X
560 Marin- og ferskvannsbiologi X X X

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen medinske fag

  FAKULTET
Faggrupper – Medisin Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
610 Basale medisinske-, odont. & vet.med. fag X X X X
650 Klinisk medisinske fag X
700 Helsefag X X X X
730 Klinisk odontologiske fag
750 Veterinærmedisinske fag

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen teknologi

  FAKULTET
Faggrupper – Teknologi Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
810 Berg- og petroleumsfag X X
820 Materialteknologi X X X X X X X
830 Bygningsfag, arkitektur X X X X
840 Elektrotekniske fag X
850 Informasjonsteknologi X X X X X X
860 Kjemisk teknologi X X X
870 Maskinfag X X X X
880 Marin teknologi X

Tabell  Oversikt over fakultet hvor det finnes fagmiljø som ligger innenfor faggruppen landbruks- og fiskerifag

  FAKULTET
Faggruppe – landbr. & fisk. Arkitekt Berg Bygg Elektro Kjemi Maskin Fysmat Marin Økonomi Medisin Histfil Matnat Samvit Arkeologi Natur
910 Landbruksfag X X X
920 Fiskerifag X X X X X
Til dokumentets forside