Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

Til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Utvalget til å utrede Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) legger med dette fram sin innstilling. Utvalget ble nedsatt ved Kongelig resolusjon av 27. april 1995.

Forslaget er enstemmig med unntak av organisering av fakultetene. Utvalget har delt seg i et flertall og et mindretall når det gjelder organiseringen av realfagene.

Oslo, den 18. oktober 1995

Arild Underdal

Rigmor Austgulen

Kari Blegen

Julie Feilberg

Odd Arne Fossan

Kari Hag

Kolbjørn Hagen

Jon Kleppe

Kjersti Kvaløy

Ivar Ramberg

Asbjørn Rolstadås

Per Morten Schiefloe

Ola Moe

Rune Fløisbonn

Til dokumentets forside