NOU 1995: 28

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)— Forslag til framtidig faglig organisasjon

Til innholdsfortegnelse

3 Kandidat og eksamensproduksjon 1

Tabell  Vekttallstatistikk 1994 (20 vekttallsenheter)

    Lavere grad Profesjon Hovedfag * Dr.grad
Fagområde Semester Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt
Medisin Vår 63 118,5
Mat.nat. Vår 138,85 323,5 43,45 85,2 0,3 0,75
Hist./fil. Vår 561,9 884,3 53,6 101,6
Samfunnsvit. Vår 514,95 776,8 100,6 155,95
Idrett Vår 18 36,2
Ex.phil Vår 72,8 113,75
Praktisk ped. Vår 34,95 53,5
Teknologi Vår
Arkitektur Vår
Medisin Høst 71,5 138 7 22,5
Mat.nat. Høst 127,1 286,85 22,6 52,45 1 1,25
Hist./fil. Høst 450,6 771,4 40,05 63,65
Samfunnsvit. Høst 519,15 804,5 63,6 103
Idrett Høst 18,75 35,5
Ex.phil Høst 126,7 193,9
Praktisk ped. Høst 17,65 25,4
Teknologi Høst 5229,5 378
Arkitektur Høst 269 9
Sum 2601,4 4305,6 134,5 5755 323,9 561,85 8,3 411,5

Tabell  

    Etter/videreutd. Andre Sum
Fagområde Semester Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt
Medisin Vår 63 118,5
Mat.nat. Vår 182,6 409,45
Hist./fil. Vår 615,5 985,9
Samfunnsvit. Vår 615,55 932,75
Idrett Vår 18 36,2
Ex.phil Vår 72,8 113,75
Praktisk ped. Vår 34,95 53,5
Teknologi Vår 0 0
Arkitektur Vår 0 0
Medisin Høst 27,5 78,5 188
Mat.nat. Høst 150,7 340,55
Hist./fil. Høst 490,65 835,05
Samfunnsvit. Høst 582,75 907,5
Idrett Høst 18,75 35,5
Ex.phil Høst 126,7 193,9
Praktisk ped. Høst 17,65 25,4
Teknologi Høst 466 72 0 6145,5
Arkitektur Høst 0 278
Sum 0 493,5 0 72 3068,1 11599,45

Tabell  Gjennomførte dr.grader 1994 etter fakultet

    Våren 1994 Høsten 1994 Sum 1994
Fakultet Grad Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt
Medisin Dr.med. 0 5 1 5 1 10
Mat.nat. Dr.scient. 5 13 4 7 9 20
Dr.philos* 2 2 0 0 2 2
Hist./fil. Dr.art. 0 0 0 1 0 1
Samfunnsvit. Dr.polit. 5 7 2 2 7 9
Teknologi Dr.ing. 9 31 13 66 22 97
Arkitektur Dr.ing. 1 2 0 1 1 3
Sum 22 60 20 82 42 142

Tabell  Studenttall og kandidattall i hovedfagene

  Studenttall Kandidattall
  Regist. Prognose Regist. Prognose
Hovedfag 1994 1995 1996 1994 1995 1996
Mat.nat. 342 380 450 107 120 140
Hist./fil. 532 600 670 74 100 130
Samfunnsvit. 827 930 1050 89 120 160
Sum 1701 1910 2170 270 340 430

Fotnoter

1.

Tabeller hentet fra Årsrapport 1994 Universitetet i Trondheim

Til dokumentets forside