NOU 2001: 30

Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

Til innholdsfortegnelse

Til Nærings- og handelsdepartementet

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 22. desember 1999 for å vurdere strategier for sluttlagring av høyaktivt brensel avgir med dette sin innstilling.

Innstillingen er enstemmig.

Oslo, desember 2001

Pål G. Bergan

Arne Bjørlykke

Evelyn Foshaug

Esther Kostøl

Kari Kveseth

Erik Martiniussen

Erik O. Pettersen

Bente Pretlove

Til dokumentets forside