NOU 2001: 30

Vurdering av strategier for sluttlagring av høyaktivt reaktorbrensel

Til innholdsfortegnelse

5 Bestrålt reaktorbrensel lagret på Kjeller og i Halden

(22.06.2001)

Tabell 5.1 

Material-balanse-områdeFysisk lokaliseringAnriket UranNaturlig UranNaturlig metallisk UranUtarmet UranPlutoniumThorium
    (gram)(gram)(gram)(gram)(gram)(gram)
JEEP-II reaktor21464200000
MBA-A Pr.JEEP-II Pond5648400000
22.06.2001Stavbrønn (JEEP-II)10035403125494001580
Sum MBA-A3714800312549400.01580
Met.labII Celler1398338101576118.50
MBA-B Pr. 22.06.2001Met.lab II Brønnhus14360673891501715544698082
Uranrense-anlegg010631000015.60
Sum MBA-B14500501102396032915580.198082
HBWR reaktor3648471007004852534.7463
MBA-C Pr. 22.06.2001Pit 1,2,3 i reaktorhall32130071590731202.50
Bunker8972352178169178000011900
Storage Pond13903013150708895560.50
Handling Pond105621410039.80
Sum MBA-C2984245706586917800144781337.512363
Sum IFE på kategorier:4805775117305410043294177696917.6112025
Total mengde bestrålt brensel lagret på Kjeller og i Halden:16158834.6
Til dokumentets forside