NOU 2005: 02

Uttaksutvalget— Skattlegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Finansdepartementet nedsatte 8. september 2004 et utvalg for å vurdere skattereglene for personlig næringsdrivende. Utvalgets mandat går i hovedsak ut på å foreslå en modell hvor beskatning utover den alminnelige overskuddsbeskatningen skjer ved uttak fra virksomheten.

Problemstillingene er omfattende, og har vært utredet en rekke ganger tidligere. Den korte tiden utvalget har hatt til rådighet har gjort det nødvendig å fokusere på praktikable løsninger innenfor de rammer som fremgår av hovedtrekkene i den vedtatte skattereformen. Utvalget foreslår en utdelingsmodell som er begrenset til å gjelde for deltakere i deltakerlignede selskaper. For enkeltpersonforetak foreslår utvalget å videreføre en modell med løpende beskatning. Utvalget ser ikke at en utdelingsmodell for enkeltpersonforetak kan innføres uten at den blir svært komplisert.

Fordi det videre lovgivningsarbeidet haster, legger utvalget også frem forslag til lovtekst, til tross for den korte tiden utvalget har hatt til rådighet. Ut fra problemstillingenes vanskelighetsgrad vil det her være behov for særlig lovteknisk gjennomgang.

Uttaksutvalget legger med dette frem sin innstilling.

Oslo, 12. januar 2005

Marianne Iversen

Anlaug Christophersen Haarbye

Ole Gjems-Onstad

Tom Venstad

Lisbeth Sekkelsten

Karl Ove Aarbu

Michael Riis Jacobsen

Christian Svensen

Til dokumentets forside