NOU 2005: 02

Uttaksutvalget

Uttaksutvalget — Skattlegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Les dokumentet