NOU 2005: 02

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Uttaksutvalget

Uttaksutvalget — Skattlegging av personlig næringsdrivende ved utdeling

Les dokumentet