NOU 2008: 8

Bourbon Dolphins forlis den 12. april 2007

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og politidepartementet

I statsråd 27. april 2007 ble det med hjemmel i sjøloven § 485 oppnevnt «undersøkelseskommisjon etter Bourbon Dolphins forlis 12. april 2007».

Undersøkelseskommisjonen legger med dette frem sin rapport. ­Rapporten er enstemmig på alle punkter.

Sentrale underlagsdokumenter publiseres som to særskilte vedlegg.

Oslo, 28. mars 2008

Inger Lyng leder

Dag Andreassen

Gisle Arnold Hansen Fiksdal

Guro Høyaas Løken

Yngve Skovly

Terje Hernes Pettersen

Til dokumentets forside