NOU 2016: 14

Mer å hente— Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Til innholdsfortegnelse

Til Kunnskapsdepartementet

Utvalg for høyt presterende elever ble oppnevnt av Kongen i statsråd 18. september 2015 for å vurdere forutsetninger og foreslå konkrete tiltak for at flere elever skal prestere på høyt og avansert nivå i grunnopplæringen, og for at høyt presterende elever skal få et bedre skoletilbud. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo, 15. september 2016

Jan Sivert Jøsendal (leder)

Susanne Skeid Fossum

Stefan Hermann

Ella C. Idsøe

Bjørn Tore Kjellemo

Terje Lohndal

Mona Nosrati

Mirjam Harkestad Olsen

Stein Erik Ulvund

Anne Magdalena Solbu Kleiven (sekretariatsleder)

Mary Ann Ronæs

Trude Slemmen Wille

Til dokumentets forside