Forsiden

NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 et utvalg for å utrede og foreslå fremtidig organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Analysen skulle vurdere effektiviseringstiltak og forbedringspunkter og anbefale tiltak som er tilpasset nærpolitireformen. Analysen skulle leveres som en norsk offentlig utredning (NOU) innen mai 2017.

Utvalget legger med dette frem sin utredning, som i det alt vesentlige er enstemmig. Enkelte dissenser fremgår av drøftingene og konklusjonene.

Oslo, 18. mai 2017

Anne Cathrine Frøstrup Leder

Lars Fause

Inger Myklebust Ferstad

Torgeir Hagen

Hugo Henstein

Helge Mehus

Sofie Nystrøm

Tom Roger N. Paulsen

Elisabeth Maråk Støle

Rolf Eldevik

Arne Gloppen

Øyvind Ytrestøyl Foldal

Til dokumentets forside