NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Til innholdsfortegnelse

2 Møteliste

Utvalget og sekretariatet har hatt samtaler med:

Utvalgsmøte 1

22. august 2016 «Etterforskningsløftet», ved fung. avdelingsdirektør (POD) Atle Roll Mathiesen

«Politiets IKT-strategi», ved fung. avdelingsdirektør Wilfred Østgulen (POD)

Utvalgsmøte 2

29. september 2016 «Politiets organisering og historie», ved ass. Politidirektør Vidar Refvik.

«Virksomhetsstyring», ved avdelingsdirektør (POD) Frede W. Hermansen.

Høringsdag

18. oktober 2016 Hans Sverre Sjøvold (Politimester Oslo politidistrikt), Trond Eirik Schea (Sjef ØKOKRIM), Morten Hojem Ervik (Sjef PU), Runar Karlsen (Sjef UP), Benedicte Bjørnland (Sjef PST), Nina Skarpenes (Rektor Politihgøskolen).

Utvalgsmøte 3

31. oktober– «Samfunnssikkerhet og beredskap», ved avdelingsdirektør (POD) Knut Smedsrud.

1. november 2016 «Om Kripos» ved Kripos-sjef Ketil Haukaas.

«Om politifagavdelingen», ved avdelingsdirektør (POD) Kristin Kvigne.

Politimestermøte

23. november 2016 Kaare Songstad (Vest PD), Christine Fossen (Sør-Øst PD), Yngve Skovli (Møre og Romsdal PD), John Steven Hasseldal (Øst PD), Arne Hammer (Nordland PD), Johan Brekke (Innlandet PD), Ole B. Sæverud (Troms PD).

Utvalgsmøte 4 (5.–6. desember 2016)

Personellorganisasjonene

Norges politilederlag NPL, ved Geir Krogh, Wenche Bjørnegård og Tore Salvesen

Parat, ved Unn Kristin Olsen og Anne Ammerud

Norsk Tjenestemannslag NTL, ved Carl Marius Michelsen

Politiets fellesforbund, ved Sigve Bolstad, Sven Arne Kjepso og Stein Nordahl Wilhelmsen

Hovedverneombud i Politi og lensmannsetaten Audun Buseth

Advokatforeningen, ved Arild Dyngeland, Marius Dietrichson, Arne Gunnar Aas og Aurora Geelmuyden

Nasjonalt ID-senter

ved Arne Isak Tveitan.

Politidirektoratet, Etterforskningsløftet

ved Atle Roll Mathiesen, Harald Bøhler og Mette Tuhus. 6.desember 2016.

Utvalgsmøte 6

4. januar 2017 Professor BI Tom Colbjørnsen.

6. januar 2017 Kripos ved hele ledergruppen.

Deler av utvalget og sekretariatet har hatt samtaler med:

19. august 2016 Oslo Politidistrikt, ved Hans Sverre Sjøvold og Ole Vidar Dahl.

16. september 2016 Riksadvokaten ved Tor-Aksel Busch, Knut Erik Sæther, Kjersti A. Kvande og Harald Strand.

20. september 2016 Politiets Utlendingsenhet (PU), ved Morten H. Ervik, Bjørn Pettersen, Svein Arne Hansen og Hege Naustdal.

21. september 2016 Utrykningspolitiet (UP) ved Runar Karlsen, Roar S. Larsen og Marianne Farnes.

22. september 2016 Politidirektøren ved Odd Reidar Humlegård og Vidar Refvik.

23. september 2016 Økokrim ved Trond Eirik Schea, Hedvig Øhren og Kristin Solberg.

27. september 2016 Kripos ved Ketil Haukaas, Roar Skuggedal og Hilde Bjørnstad.

27. september 2016 Politihøgskolen ved Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm, Eli Vogel Hovde og Jorunn Lindholdt.

14.oktober 2016 Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ved Benedicte Bjørnland.

3. november 2016 Statens vegvesen ved Guro Ranes og Ingrid Lutnes.

3. november 2016 Utvalgsleder Politianalysen Arne Røksund.

4. november 2016 Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) Per Brekke.

7. november 2016 Finanstilsynet ved Morten Baltzersen, Anne M Bellamy og Cecilie Ask.

8. november 2016 Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) ved Frode Skaarnes, Hans Chr. Pretorius og Anders Bjønnes.

11. november 2016 Kriminalomsorgsdirektoratet ved Tom A. Enger, Marielle E. Gunnarsen, Håvard S. Antonsen.

15. november 2016 Skatteetaten ved Hans Chr. Holthe.

18. november 2016 Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) ved Steffen Sutorius.

21. november 2016 Datatilsynet ved Bjørn Erik Thon og Jørgen Skorstad.

9. desember 2016 Professor BI Tom Colbjørnsen.

9. desember 2016 Utlendingsdirektoratet (UDI) ved Kaja Gade Kjerschow, John Olav Frantzevold, m.fl.

17. januar 2017 Nordland Politidistrikt ved Tone Vangen.

17. januar 2017 Politihøgskolen ved Nina Skarpenes, Tor Tanke Holm og Jorun Lindholdt.

8. februar 2017 Agder politidistrikt ved Kirsten Lundeberg og Arne Sundvoll.

13. mars 2017 Riksadvokaten ved Thor Aksel Busch m/ledergruppe.

16. mars 2017 Politidirektoratet ved Frede Hermansen.

Sekretariatet har hatt samtaler med:

3. oktober 2016 Politidirektoratet, Int.nasjonal seksjon ved John Ståle Stamnes.

4. oktober 2016 Nasjonalt ID-senter ved Arne Isak Tveitan og Wenche Bjørnegaard.

6. oktober 2016 Øst politidistrikt ved John Steven Hasseldal.

11. oktober 2016 Sør-vest politidistrikt ved Hans Vik.

17. oktober 2016 Vest Politidistrikt ved Kaare Songstad og Olav Valland.

20. oktober 2016 Finnmark politidistrikt ved Ellen Kathrine Hætta og Trond Erik Nilsen.

26. oktober 2016 Transparency International ved Guro Slettemark og Tor Dølvik.

2. november 2016 Tolletaten ved Eivind Kloster Jensen.

16. november 2016 Trygg Trafikk ved Jan Johansen, Torild Grytli og Miriam Kvanvik.

18. november 2016 Politidirektoratet, (Etterforskningsløftet) ved Harald Bøhler og Mette Bull-Tuhus.

30. november 2016 Politidirektoratet, Analyseseksjonen ved Espen Frøyland, Øyvind Foldal og Jostein Bakke (Oslo politidistrikt).

2. desember 2016 DIFI, Nærpolitievalueringen ved Oddbjørg Bakli og Ingunn Botheim.

19. januar 2017 Møre og Romsdal politidistrikt ved Ingar Olav Bøen.

2. februar 2017 Justis- og beredskapsdepartementet, Samfunnssikkerhetsavdelingen, ved Sveinung Torgersen m.fl.

10. februar 2017 Trøndelag politidistrikt ved Nils Kristian Moe.

28. februar 2017 Teknologirådet ved Tore Tennøe og Robindra Prabhu.

2. mars 2017 Oslo politidistrikt ved Bjørn Vandvik.

30. mars 2017 Riksadvokaten ved Tor-Aksel Busch.

Til dokumentets forside