NOU 2017: 11

Bedre bistand. Bedre beredskap — Fremtidig organisering av politiets særorganer

Til innholdsfortegnelse

3 Skriftlige innspill

Fra særorganene

Dato:

18. august 2016 Kripos

19. august 2016 Politihøgskolen (PHS)

21. august 2016 ØKOKRIM

31. august 2016 Kripos

7. september 2016 ØKOKRIM

8. september 2016 Utrykningspolitiet (UP)

9. september 2016 Kripos

20. september 2016 Politihøgskolen (PHS)

23. september 2016 Kripos

27. september 2016 Politiets utlendingsenhet (PU)

28. september 2016 Politihøgskolen (PHS)

3. oktober 2016 ØKOKRIM

30. desember 2016 Kripos

4. januar 2017 ØKOKRIM

16. januar 2017 Politihøgskolen (PHS)

10. februar 2017 Utrykningspolitiet (UP)

10. februar 2017 ØKOKRIM

13. februar 2017 Politiets utlendingsenhet (PU)

23. mars 2017 Kripos

5. april 2017 Politiets utlendingsenhet (PU)

5. april 2017 Utrykningspolitiet (UP)

5. april 2017 Kripos

7. april 2017 Kripos

11. april 2017 Politiets utlendingsenhet (PU)

19. april 2017 Politihøgskolen (PHS)

21. april 2017 Politihøgskolen (PHS)

21. april 2017 ØKOKRIM

21. april 2017 Kripos

25. april 2017 ØKOKRIM

25. april 2017 Politiets utlendingsenhet (PU)

26. april 2017 Kripos

Fra kontrolletater og andre interessenter

Dato:

2. september 2016 Nasjonale bistandsressurser, ved Laila Sølvberg Aksnes-Øystese (Seniorkonsulent)

16. november 2016 Trygg Trafikk, ved Miriam Kvanvik (Seniorrådgiver Trygg Trafikk) og Jan Johansen (direktør).

3. januar 2017 Kriminalomsorgsdirektoratatet (KDI), ved Marianne Vollan (direktør) og Jan-Erik Sandlie (assisterende direktør).

4. januar 2017 Konkurransetilsynet, ved Svenn Wold Gaulen (fungerende etterforskningsdirektør).

13. januar 2017 Direktoratet for arbeidstilsynet, ved Gry singsaas (avdelingsdirektør, Lov og regelverk) Marion Ramberghaug (seniorrådgiver, Lov og regelverk).

13. januar 2017 Fiskeridirektoratet, ved Liv Holmefjord (fiskeridirektør), Jens Chr Holm (direktør).

15. januar 2017 Miljødirektoratet, ved Bjørn Bjørnstad (avdelingsdirektør Tilsyn- og miljødataavdelingen).

26. januar 2017 Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV), ved Sigrun Vågeng (arbeids- og velferdsdirektør) og Kjersti Monland (ytelsesdirektør).

13. februar 2017 Statens sivilrettsforvaltning, Kristina Kjeverud (avdelingsdirektør) og Inger Myhr (fagdirektør).

7. mars 2017 Kystverket, ved Kirsti Slotsvik (kystdirektør), Johan Marius Ly (beredskapsdirektør).

Til dokumentets forside