Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Til innhaldsliste

Tilråing

Samferdselsdepartementet

tilrår:

  1. I Prop. 1 S om statsbudsjettet for år 2010 blir dei summane førde opp som er nemnde i eit framlagt forslag:

a.

Sum utgifter under kap. 1300–1380

kr

27 080 500 000

b.

Sum inntekter under kap. 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

kr

1 781 300 000