Prop. 1 S (2009–2010)

FOR BUDSJETTÅRET 2010
Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget