Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Samferdselsdepartementet Utgiftskapittel: 1300–1380 Inntektskapittel: 4300–4380, 5611, 5619 og 5624

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget