Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over tiltak som i 2013 fikk midler under kap. 320, post 74 Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd

 

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd

2013

Allmenne kulturformål:

Aspirantordningen

2 000

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

2 379

Folkeakademienes Landsforbund

7 811

The Thor Heyerdahl Institute

1 234

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

172

Nordland Akademi for Kunst og Kultur

1 308

Norges Døveforbund, kulturarbeid

884

Norsk kulturforum (NOKU)

897

Norske Festivaler BA

566

Norske Kirkeakademiers Fellesråd

1 917

Seanse – senter for kunstproduksjon

533

Stiftelsen Arkivet

1 333

Voksenåsen – kulturvirksomhet

798

Billedkunst og kunsthåndverk:

Barnas Historie, Kunst og Kultur

3 921

Bergen Assembly

3 000

Birka

1 921

Fotogalleriet

1 829

Kunst på Arbeidsplassen

865

Landsforeningen Norske Malere

1 636

Nordic Light – International Festival of Photography

533

Norsk Billedhoggerforenings Skulpturkontor

1 610

Norsk kritikerlag (kunstkritikk.no)

1 862

Norske Grafikere (NG)

1 764

Norske Kunstforeninger (NKLF)

5 287

Norske Kunsthåndverkere

9 857

Norske Tekstilkunstnere

1 353

Se kunst i Nord-Norge - SKINN

2 065

Tegnerforbundet

2 236

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

3 693

Musikkformål:

Aktivitetsmidler til kor

2 234

Bok- og blueshus, Notodden

1 586

Brak - Bergen Rock Aktører

1 133

Cosmopolite Scene

2 132

Dokkhuset scene

826

Kompetansesentre for rytmisk musikk

5 490

Midtnorsk jazzsenter

2 077

Musikk og ungdom

709

Norsk Jazzarkiv

1 285

Norsk Komponistforening - tilskudd trykking av noter

453

Norsk visearkiv

1 834

NOTAM - norsk senter for teknologi i musikk og kunst

4 595

Ny Musikk

3 400

Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø

325

Samspill - International Music Network

1 021

Strunkeveko

54

Sørnorsk jazzsenter

1 806

Tilskudd til kjøp av musikkinstrumenter for skolekorps

11 417

Tilskudd til landsomfattende musikkorganisasjoner

29 429

Tilskuddsordning for utstyr

32 941

Trondheim Jazzorkester

2 025

Vestnorsk jazzsenter

3 043

Østnorsk jazzsenter

2 666

Scenekunstformål:

ASSITEJ Norge

471

Buskerud Teater

898

Dansearena Nord

517

Døvetolking av teaterforestillinger

513

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

5 099

Landsforbundet Teatrets Venner

371

Markedet for Scenekunst, Sandefjord

217

Rom for Dans

1 699

Stiftelsen Fargespill

500

Studium Actoris

993

Tilskuddsordningen for historiske spill/friluftsspill

3 623

Unima Norge

479

Litteratur og språk:

Agenda X Skriveverksted

1 359

Bjørnsonakademiet

439

Bjørnsonfestivalen

1 910

Bokbyen i Fjærland

354

Bokbyen ved Skagerak

354

Foreningen !Les

3 047

Leser søker bok, Foreningen

6 040

Norsk Barnebokforum (IBBY Norge)

80

Museums- og kulturvernformål:

VilVite - Bergen Vitensenter

1 061

Emanuel Vigelands Museum

205

Falstadsenteret

533

Landslaget for lokalhistorie

462

Midtnorsk Vitensenter

1 590

Nordnorsk Vitensenter

1 061

Norges Husflidslag

13 198

Norges kulturvernforbund inkl. den norske kulturminnedagen

783

Norges museumsforbund, inkl. Museum of the Year Award

1 448

Norsk Folkeminnelag

85

Norsk ICOM

291

Tidsskriftet Museumsnytt

785

Arkivformål:

Landslaget for lokal- og privatarkiv

506

Sum:

228 716

Til dokumentets forside