Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget