Prop. 1 S (2013–2014)

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Utgiftskapitler: 300–339 Inntektskapitler: 3300–3339, 5568

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over tiltak det foreslås midler til i 2014 under 78-postene

(i 1 000 kr)

Tiltak

Tilskudd 2013

Forslag

2014

Kap. 310 Tilskudd til trossamfunn m.m.:

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

2 300

2 381

Islamsk Råd Norge

763

790

Norges Kristne Råd

2 660

2 753

Sum:

5 723

5 923

Kap. 314 Kultur og samfunn:

Arts & Business Norway

2 500

1 250

Kunnskapssenter for kulturnæringene

1 512

Barentskult

3 000

3 105

Pikene på broen

2 000

2 070

Samovarteatret

1 450

2 001

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

4 000

4 000

Pensjonistforbundet

1 000

1 000

Utviklingsprosjekt kulturaktivitet i kriminalomsorgen

1 000

Noregs Ungdomslag

987

Norsk musikkråd

4 392

Norsk teaterråd

15 603

Sum:

35 932

14 938

Kap. 315 Frivillighetsformål:

Frivillighet Norge

4 539

4 715

Innsamlingsregisteret

500

800

Økt deltakelse blant barn og unge i lavinntektsfamilier

5 000

Noregs Ungdomslag

1 022

Norsk musikkråd

4 546

Norsk teaterråd

16 149

Skeive dager

300

MOT

300

Sum:

5 039

32 832

Kap. 320 Allmenne kulturformål:

Ars Baltica - årlig kontingent

26

27

Digital formidling

2 000

Elevbesøk i utvalgte institusjoner

2 068

2 140

Finsk-norsk kulturinstitutt

123

127

Foreningen Norden

4 688

4 852

Fransk-norsk kultursamarbeid

550

569

Nordisk informasjonskontor i Nord-Norge

765

792

Nordisk Informasjonskontor i Sør-Norge

275

285

Norsk Publikumsutvikling

1 501

2 554

Norsk Revyfaglig Senter / Norsk Revyfestival

2 266

2 345

Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

453

469

Norske Dansekunstneres internasjonale arbeid

59

61

Norsk-finsk kulturfond

123

127

Norsk-islandsk kultursamarbeid

1 447

1 498

Fondet for dansk-norsk samarbeid: grunnlovsjubileet

500

Scene Finnmark

2 050

2 422

Ungdommens Kulturmønstring

8 653

9 256

USF Verftet

2 397

2 481

Sum:

27 444

32 405

Kap. 322 Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom:

Bergen Kunsthall

8 477

8 774

Bomuldsfabriken Kunsthall

3 260

3 874

Kunstnernes Hus

7 709

8 709

Nordisk kunstnarsenter Dale (NKD)

3 384

3 502

RAM Galleri

1 431

1 481

Statens Kunstutstilling, Norske Billedkunstnere

4 839

5 008

Office for Contemporary Art, Norway (OCA)

11 944

12 362

Vestfossen Kunstlaboratorium

2 447

2 533

Sum:

43 491

46 243

Kap. 323 Musikkformål:

Arne Bendiksens talentpris

100

100

Arne Nordheims Komponistpris

125

350

Det Norske Kammerorkester

7 619

8 386

Dronning Sonjas Internasjonale Musikkonkurranse og Prinsesse Astrids Musikkpris

2 793

2 891

Grieghallen – rehabilitering

2 340

Molde Internasjonale Jazzfesival – husleietilskudd

897

928

Music Norway

21 464

21 235

Nasjonal jazzscene

8 702

9 307

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

1 077

1 115

Norsk jazzforum

8 713

9 018

Ole Bull Akademiet

3 512

4 635

Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik og folkedans

23 518

24 491

Rock City

5 839

6 043

Rådet for folkemusikk og folkedans

11 751

12 162

TrondheimSolistene

2 944

3 397

Oslo World Music Festival

4 545

4 904

Sum:

103 599

111 302

Kap. 324 Scenekunstformål:

Akershus Teater

6 715

6 950

BIT Teatergarasjen

5 096

5 674

Black Box Teater

3 534

3 658

Danseinformasjonen

4 029

4 520

Dansens Hus, inkl. tilskudd til PRODA

38 279

41 712

Danse- og teatersentrum

2 908

3 360

Dramatikkens hus

12 929

14 382

Grenland Friteater / Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

5 277

Nordic Black Theatre

6 689

6 923

Nordland Teater – husleietilskudd

2 157

2 232

Norsk scenekunstbruk

13 859

14 794

Norsk Skuespillersenter

1 748

1 809

Skuespiller- og danseralliansen

5 500

6 193

Teater Manu

13 138

13 998

Teaterhuset Avant Garden

3 414

3 533

Teater Innlandet – husleietilskudd

900

5 432

Teatret Vårt – husleietilskudd

2 330

2 412

Østfold Teater

7 397

7 656

Sum:

130 622

150 515

Kap. 326 Språk-, litteratur- og bibliotekformål:

Den Norske Forfatterforening – ytringsfrihetspris

200

207

Kainun institutti – Kvensk institutt

5 137

5 317

Kristelig Pressekontor

527

545

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

1 985

2 054

Landssamanslutninga av nynorskkommunar

1 051

1 088

Leselyststrategi

1 200

Nordisk råds litteraturpris

129

134

NORLA – Senter for norsk skjønn- og faglitteratur i utlandet

12 260

13 489

Norsk barnebokinstitutt

7 395

9 104

Norsk Forfattersentrum, inkl. Litteraturbruket

12 604

14 545

Oppfølging av språkmeldingen, inkl. innsamling av stedsnavn

3 849

4 784

Riksmålsforbundet

408

422

Ruijan Kaiku – kvensk avis

1 065

1 102

Stedsnavnstjenesten, Statens kartverk

4 188

4 335

Stiftinga Nynorsk Pressekontor

4 936

5 109

Sum:

55 734

63 435

Kap. 328 Museums- og andre kulturvernformål:

Fullriggeren Sørlandet

5 754

6 917

Grunnlovsjubileet – inventarprosjektet Eidsvollsbygningen

9 900

7 400

Håndverksutdanning – samarbeidsprosjekt

2 000

Jødisk museum i Oslo

2 888

2 989

Kistefos-museet

500

Norsk Skogfinsk Museum

2 627

2 719

Prøysen 2014

5 000

Seilskipet Statsraad Lehmkuhl

6 463

7 651

Skibladner

879

910

Skoleskipet Christian Radich

5 805

6 969

Årets norske museum

66

68

Sum:

34 382

43 124

Kap. 329 Arkivformål:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

7 278

7 532

Misjonsarkivet

1 281

1 326

Stiftelsen Asta

1 023

1 059

Sum:

9 582

9 917

Kap. 334 Film- og medieformål:

Tilskudd til regionale filmtiltak for barn og unge, forvaltes av Norsk filminstitutt

5 000

Tilskudd til diverse filmkulturelle tiltak, forvaltes av Norsk filminstitutt

2 733

2 829

Støtte til deltakelse på kurs m.m., forvaltes av Norsk filminstitutt

1 600

1 656

Nordisk Film- og TV-fond

8 100

8 384

Eurimages – Europarådets samproduksjonsfond

3 800

3 933

Det Europeiske Audiovisuelle Observatoriet

310

321

Kortfilmfestivalen i Grimstad

1 272

2 817

New Nordic Films

400

414

Statistisk sentralbyrå: Norsk mediebarometer

1 606

1 662

Medienorge, statistikk-database

1 868

1 933

Kulturdepartementet sin nynorskpris for journalistar

275

275

Telefonavis Norges Blindeforbund

565

585

Nordiske Mediedager

410

410

Radiodagene

50

50

Ulike film- og medietiltak, inkl. filmvederlagsavtalen

5 504

5 647

Sum:

28 421

35 916

Til dokumentets forside