Prop. 51 S (2009-2010)

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2009 under Landbruks- og matdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget