Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

I

I statsbudsjettet for 2015 gjøres følgende endringer:

Kap.

Post

Formål

Kroner

950

Forvaltning av statlig eierskap

49 (ny)

Kjøp av eiendom, bevilges med

295 000 000

50 (ny) Tapavsetning, lån til SNSK, bevilges med 205 000 000

90 (ny)

Lån til SNSK, bevilges med

205 000 000

II

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2015 kan utgiftsføre kjøp av aksjer uten bevilgning på kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 96 Aksjer i Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS slik at statens eierandel i selskapet økes til 100 pst.