Prop. 118 S (2014-2015)

Endringer i statsbudsjettet 2015 under Nærings- og fiskeridepartementet (Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS – eiendommer og gruvedrift)

Proposisjonen omhandler forslag om at Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS’ gruveselskap, Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG), tilføres kapital ved at staten kjøper eiendommer og gir lån. Forslaget vil tilføre SNSG totalt 500 millioner kroner.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget