Prop. 118 S (2017–2018)

Endringer i statsbudsjettet 2018 under Nærings- og fiskeridepartementet (Kongsberg Gruppen ASA – statens deltakelse i fortrinnsrettsemisjon)

Til innholdsfortegnelse

4 Vurdering fra departementets rådgiver

Investeringsbanken Pareto Securities AS har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert styrets henvendelse til departementet. Rådgiver har anbefalt for departementet at staten deltar proratarisk i emisjonen. Rådgiver har begrunnet dette med at kjøpet fremstår som industrielt riktig og verdiskapende over tid, og at styrets forslag til emisjonsbeløp virker rimelig. Rådgiver påpeker også at det er usikkerhet og risiko knyttet til både fremtidig utvikling i det maritime markedet, realisering av synergier og andre forhold som vil påvirke fremtidig verdiskaping.