Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Stortinget vedtok 11. desember 2015 å innføre krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap etter søknad, jf. Prop. 144 L (2014–2015) og lov 29. april 2016 nr. 8 om endringer i statsborgerloven. Det ble vedtatt at endringene skulle tre i kraft 1. juli 2016. Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen å utsette ikrafttredelse av krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap fra 1. juli 2016 til den tid Kongen bestemmer. Regjeringen tar sikte på at ikrafttredelsestidspunktet blir 1. januar 2017.

Til toppen
Til dokumentets forside