Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget i denne proposisjonen vil være ressursbesparende. Utlendingsdirektoratet (UDI) unngår å måtte håndheve en overgangsordning i perioden 1. juli 2016 til 1. januar 2017. Dette vil lette selve saksbehandlingen, men i tillegg vil informasjonsoppgaven som både UDI, Vox og kommunene har overfor de som søker statsborgerskap bli langt enklere. Informasjonsarbeidet kan nå konsentreres om vilkårene som vil gjelde fra 1. januar 2017, uten å måtte ta hensyn til en kortvarig og komplisert overgangsordning.

Til toppen
Til dokumentets forside