Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

I proposisjonen foreslår departementet å endre ikrafttredelsestidspunktet for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap for å få norsk statsborgerskap. Stortinget vedtok i desember 2015 at de nye kravene skulle tre i kraft 1. juli 2016, men regjeringen vil utsette ikrafttredelsen til 1. januar 2017. Dette skyldes at gjeldende prøve i samfunnskunnskap må revideres før ikrafttredelsen, og at det ikke var mulig å gjøre dette på en faglig forsvarlig måte innen 1. juli i år.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget