Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til innholdsfortegnelse

5 Ikrafttredelse

Departementet foreslår at endringen i ikrafttredelsesbestemmelsen i lov 29. april 2016 nr. 8 som foreslås i proposisjonen, trer i kraft straks.

Til toppen
Til dokumentets forside