Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 125 L (2015–2016)

Endringer i lov om endringer i statsborgerloven (endret ikrafttredelsestidspunkt for krav om norskkunnskaper og bestått prøve i samfunnskunnskap)

Til innholdsfortegnelse

3 Høring

Departementet har besluttet å gjøre unntak fra hovedregelen om alminnelig høring da lovendringen bør tre i kraft før 1. juli 2016. Høring er derfor ikke praktisk gjennomførbart.

Til toppen
Til dokumentets forside