Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 37 L (2017–2018)

Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Departementet foreslår i denne proposisjonen å endre Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds tilknytningsform til departementet til statlig aksjeselskap. Statlig aksjeselskap er en kjent organisasjonsform som vil gi klarhet i ansvarsforhold, styring og hvilke rammeverk som regulerer virksomheten.

Det er departementets intensjon at virksomheten i hovedtrekk skal videreføres som i dag mht. formål og virkeområde, men med en endret tilknytningsform til staten. Endringsforslaget berører ikke innkrevingen av avgiften, eller forvaltningen av den delen av eksportavgiften som finansierer Norges sjømatråd (Sjømatrådet).

Til toppen
Til dokumentets forside