Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 94 L (2014-2015)

Endringer i politiregisterloven mv. (politiattesthjemler – tilpasninger til ny straffelov)

Til innholdsfortegnelse

4 Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslagene innebærer ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.