St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet av 20. september 2002 om Nasjonalbudsjettet 2003 blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside