St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Nasjonalbudsjettet 2003

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget