St.meld. nr. 1 (2002-2003)

Nasjonalbudsjettet 2003

Nasjonalbudsjettet 2003

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no