St.meld. nr. 13 (2008-2009)

Klima, konflikt og kapital— Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet av 13. februar 2009 om Klima, konflikt og kapital – Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside