St.meld. nr. 13 (2008-2009)

Klima, konflikt og kapital

Klima, konflikt og kapital — Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget