St.meld. nr. 13 (2008-2009)

Klima, konflikt og kapital

Klima, konflikt og kapital — Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no