Historisk arkiv

Vil oppnå mer med norsk utviklingspolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Klimaendringene og den økonomiske nedturen truer med å undergrave det vi har oppnådd i kampen mot fattigdom. Vi må bruke bistanden mer strategisk for å få til mer i utviklingspolitikken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Solheim legger i dag frem stortingsmelding nr. 13 (2008-2009), «Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom». Regjeringen mener klimaendringer, voldelig konflikt og mangel på kapital er de viktigste utfordringene i kampen mot fattigdom.

Se lanseringen på nett-tv her og se fredsprisvinner Rajendra Pachauris videohilsen her.

Fattige land trenger hjelp til å ruste seg mot mer tørke, flom og ekstremvær. Og de trenger hjelp til å utvikle seg uten å forurense mer. Teknologioverføringer og investeringer i ren energi er helt nødvendig.

– Det ville være en katastrofe for oss alle hvis økonomisk vekst i fattige land skulle basere seg på kullkraft, slik Kina har gjort. Det er i vår felles interesse at fattige land tar i bruk mer miljøvennlig teknologi. Vi må være med på å betale for dette, sier Solheim.

Dette gjelder også andre fellesgoder som fred og sikkerhet, kampen mot smittsomme sykdommer og kontroll med pengestrømmene.  

Regjeringen vil gjøre mer på områder der Norge har særlige fortrinn, og bruke bistanden til å styre andre pengestrømmer. For hver krone som gis i bistand, forsvinner sju-åtte kroner ulovlig ut av utviklingslandene – penger fra blant annet korrupsjon og kriminalitet. 

– Bistand fra rike land vil aldri være nok for å sikre økonomisk vekst. Derfor må vi bidra til at fattige land får tilgang til andre inntekter. Private investeringer, handel, kamp mot korrupsjon og skatteparadiser er viktig, sier Solheim.  

Regjeringen varsler samtidig at den blant annet vil

  • invitere til partnerskap med næringslivet for økte investeringer i fattige land.
  • jobbe for et internasjonalt system utenfor bistanden for å skaffe penger til de globale fellesgodene.
  • samarbeide tettere med innvandrermiljøer i Norge om pengeoverføringer til utviklingsland.
  • arbeide for at all norsk politikk blir mer utviklingsvennlig, og invitere Stortinget til å få på plass en årlig rapportering av hvor samstemt norsk politikk er.
  • konsentrere bistanden om områder der Norge har spesiell og etterspurt kompetanse. Gjelder blant annet fredsbygging, forvaltning av store inntekter fra naturressurser og styrking av kvinners posisjon.
  • la bistand til andre områder som utdanning og helse i hovedsak være en del av en felles dugnad gjennom FN, Verdensbanken og andre internasjonale organisasjoner.
  • fortsette dreiningen av bistanden mot land som er på vei ut av en voldelig konflikt og land som har særlige klimautfordringer.  

Les hele stortingsmeldingen «Klima, konflikt og kapital. Norsk utviklingspolitikk i et endret handlingsrom» her.

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, mobil 994 09 323/e-post: weh@mfa.no.