St.meld. nr. 25 (2000-2001)

Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

Til innhaldsliste

Tilråing

Barne- og familiedepartementet

tilrår:

Tilråding frå Barne- og familiedepartementet av 9. mars 2001 om Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg blir send Stortinget.

Til forsida av dokumentet