St.meld. nr. 25 (2000-2001)

Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

Levekår og livskvalitet for lesbiske og homofile i Noreg

Les dokumentet

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no