St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 9. mai 2003 om Storbymeldingen: Om utvikling av storbypolitikk blir sendt Stortinget.

Til forsiden