St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Storbymeldingen

Storbymeldingen

Les dokumentet

Om utvikling av storbypolitikk

Følg meldingen videre på www.stortinget.no