St.meld. nr. 31 (2002-2003)

Storbymeldingen

Til innholdsfortegnelse

2 Norske storby- og byregioner

Av Kjetil Sørlie

Som en del av bakgrunnsarbeidet til en storbymelding i 2003 ble det laget en inndeling av kommunene i utvalgte byregioner. I hovedsak skulle inndelingen brukes til ulike typer av analyse av storbyområdene, men det ble sett også sett som formålstjenlig å få inkludert flere mellomstore byener i inndelingen. Resultatet ble 16 byregioner, åtte på Østlandet og åtte utenfor Østlandet. De åtte på Østlandet danner en geografisk sammenhengende helhet. De åtte byregionene utenfor Østlandet er alle geografisk frittstående.

Alle byregionene er definert ved en bykommune som senter og med et utvalg omlandskommuner rundt. Dette er et hovedprinsipp. Med dette lagt til grunn ønsket vi en inndeling som ville være stram nok til å gi en klar avgrensing av hvert enkelt byområde, samtidig som vi så det som viktig at byområdene som geografisk grenser mot hverandre ble inkludert i full skala. Det siste er altså gjort gjeldende for de åtte byregionene på Østlandet. I en viss forstand har vi her sju byregioner som i større eller mindre grad har en omlandsrelasjon til Osloregionen, avhengig av avstand og problemstilling, samtidig som de også er en byregion i seg selv. For de fleste formål har vi valgt å definere Drammens- og Mosseregionen som en del av Oslo-regionen, mens de andre byregionene langs Oslofjorden pluss Mjøsbyene i utgangspunktet ikke har en slik relasjon. Utviklingen med hensyn til flytting og pendling aktualiserer og utfordrer imidlertid denne problemstillingen kontinuerlig.

Som utgangspunkt for inndeling i byregioner ble det lagt to eksisterende kommuneinndelinger til grunn, «Standard for økonomiske regioner» (Hustoft mfl. Rapport 99/6, SSB) og «Inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner» (Juvkam, NIBR-rapport 2002:20). Begge disse legger prinsippet om senter med omlandstilknytning til grunn, men ingen av dem har som eget mål å avgrense spesifikke byregioner. I hovedsak er den foreliggende inndelingen av kommuner i utvalgte byregioner en justert og til dels strammet versjon av regioner vi finner i disse to inndelingene.

Osloregionen har fått en spesialbehandling. Til forskjell fra de andre store byene (landsdelssentrene) har omlandet til Oslo blitt delt opp i seks delregioner. Disse består av en indre og en ytre ring, som videre er delt opp i tre sektorer – mot sør, mot vest og mot nord. Ved avgrensingen av disse sektorene ble det lagt vekt på å få en rimelig jevn befolkningsfordeling mellom indre og ytre ring for hver av de tre sektorene. Dette gjør at indre ring er blitt avgrenset til et fåtall kommuner, noe vi betraktet som en fordel og som et mål, gitt de kriterier vi hadde lagt til grunn. Vi har imidlertid fått kritikk for at Bærum alene ligger i indre ring mot vest. Dette var altså et bevisst valg, fordi befolkningsutviklingen i Bærum skiller seg fra kommunene lenger ut.

Tabell 2.1  Storbyregionene og andre større byregioner . Tabeller over inndelingen med folketall 1.1.2002 og framskrevet etter alternativ MMMM 1.1.2010.

Navn på byregionKommunenummer og navnFolketall1.1.2002MMMM1.1.2010
Stor-Osloregionen46 kommuner:1 259 9291 347 028
Oslo0301 Oslo512 589544 615
Indre ring9 kommuner278 838300 722
Ytre ring24 kommuner277 193299 594
Drammensregionen8 kommuner:139 918147 600
Mosseregionen4 kommuner:51 39154 497
Stor-Osloregionen
Indre ring9 kommuner278 838300 722
Indre sør4 kommuner:73 65779 670
0213 Ski25 76328 114
0216 Nesodden15 77717 415
0217 Oppegård23 15224 524
0229 Enebakk8 9659 617
Indre vest1 kommune:101 497108 421
0219 Bærum101 497108 421
Indre nord4 kommuner:103 684112 631
0228 Rælingen14 63115 311
0230 Lørenskog29 83431 810
0231 Skedsmo40 03444 171
0233 Nittedal19 18521 339
Ytre ring24 kommuner277 193299 594
Ytre sør11 kommuner:84 41790 385
0119 Marker3 3193 284
0121 Rømskog657632
0122 Trøgstad4 9525 042
0123 Spydeberg4 6704 933
0124 Askim13 67314 246
0125 Eidsberg9 91910 495
0127 Skiptvet3 2583 359
0138 Hobøl4 4554 865
0211 Vestby12 51513 353
0214 Ås14 03715 632
0215 Frogn12 96214 544
Ytre vest3 kommuner:75 33883 429
0220 Asker49 99055 717
0627 Røyken16 74918 591
0628 Hurum8 5999 121
Ytre nord10 kommuner:117 438125 780
0221 Aurskog-Høland12 99713 394
0226 Sørum12 38613 045
0227 Fet9 3279 751
0234 Gjerdrum4 7785 487
0235 Ullensaker21 94224 529
0236 Nes17 45818 696
0237 Eidsvoll18 03518 838
0238 Nannestad9 43610 484
0239 Hurdal2 6242 602
0533 Lunner8 4558 954
Mosseregionen4 kommuner:51 39154 497
0104 Moss27 33829 212
0135 Råde6 3886 598
0136 Rygge13 53914 447
0137 Våler4 1264 240
Drammensregionen8 kommuner:139 918147 600
0602 Drammen55 86258 741
0624 Øvre Eiker15 16115 531
0625 Nedre Eiker20 93122 430
0626 Lier21 53623 247
0702 Holmestrand9 4269 620
0711 Svelvik6 4456 780
0713 Sande7 5247 909
0714 Hof3 0333 342
Byregioner på Østlandet utenfor Oslo-området
Nedre Glommaregionen4 kommuner:127 807132 557
0105 Sarpsborg48 55550 051
0106 Fredrikstad68 50571 482
0111 Hvaler3 5883 741
0128 Rakkestad7 1597 283
Tønsbergregionen7 kommuner:106 768113 478
0704 Tønsberg35 32638 017
0701 Horten24 30225 394
0716 Re8 1728 756
0719 Andebu4 8235 098
0720 Stokke9 81510 545
0722 Nøtterøy19 79720 768
0723 Tjøme4 5334 900
Larvik/Sandefjordregionen3 kommuner:83 26087 776
0706 Sandefjord40 07942 816
0709 Larvik40 79542 545
0728 Lardal2 3862 415
Grenland5 kommuner:106 191109 257
0805 Porsgrunn33 12234 273
0806 Skien49 93651 487
0811 Siljan2 3282 413
0814 Bamble14 15914 479
0819 Nome6 6466 605
Mjøsbyene10 kommuner:174 316178 953
0403 Hamar26 95227 623
0501 Lillehammer24 79625 964
0502 Gjøvik27 09328 109
0412 Ringsaker31 70132 396
0415 Løten7 2927 422
0417 Stange18 03018 438
0521 Øyer4 9245 214
0522 Gausdal6 1926 149
0528 Østre Toten14 16714 221
0529 Vestre Toten13 16913 417
Byregioner utenfor Østlandet
Kristiansandregionen10 kommuner:135 335144 141
1001 Kristiansand73 97779 671
0926 Lillesand8 9309 479
0928 Birkenes4 3154 571
0935 Iveland1 1131 110
1002 Mandal13 41714 008
1014 Vennesla12 25512 746
1017 Songdalen5 5025 649
1018 Søgne9 22910 236
1021 Marnardal2 1842 177
1029 Lindesnes4 4134 494
Stavangerregionen13 kommuner:261 493282 004
1102 Sandnes54 92960 741
1103 Stavanger109 710117 884
1119 Hå14 20314 735
1120 Klepp14 00915 091
1121 Time13 59314 384
1122 Gjesdal9 10410 171
1124 Sola19 23120 887
1127 Randaberg8 8809 457
1129 Forsand1 0551 090
1130 Strand10 18810 556
1141 Finnøy2 8222 788
1142 Rennesøy3 2493 680
1144 Kvitsøy520540
Haugesundregionen5 kommuner:82 31986 703
1106 Haugesund30 74232 820
1145 Bokn765794
1146 Tysvær9 0369 739
1149 Karmøy37 09338 542
1216 Sveio4 6834 808
Bergensregionen14 kommuner:338 611357 774
1201 Bergen233 291247 271
1241 Fusa3 7233 722
1242 Samnanger2 3432 295
1243 Os14 10314 806
1245 Sund5 2505 310
1246 Fjell18 92721 407
1247 Askøy20 57521 718
1251 Vaksdal4 1873 960
1253 Osterøy7 1047 064
1256 Meland5 5776 125
1259 Øygarden3 7864 124
1260 Radøy4 6184 601
1263 Lindås12 61212 939
1264 Austrheim2 5152 432
Ålesundregionen5 kommuner:58 70861 948
1504 Ålesund39 37341 901
1523 Ørskog2 0962 141
1529 Skodje3 5703 699
1531 Sula7 2307 649
1532 Giske6 4396 558
Trondheimsregionen10 kommuner:225 759236 647
1601 Trondheim151 408159 228
1624 Rissa6 4496 405
1648 Midtre Gauldal5 8195 634
1653 Melhus13 42513 945
1657 Skaun5 9226 119
1662 Klæbu5 0475 510
1663 Malvik11 47212 682
1664 Selbu3 9613 882
1714 Stjørdal18 72419 699
1718 Leksvik3 5323 543
Bodøregionen4 kommuner:46 37348 828
1804 Bodø41 76044 565
1838 Gildeskål2 2762 111
1839 Beiarn1 2571 137
1842 Skjerstad1 0801 015
Tromsøregionen2 kommuner62 98867 424
1902 Tromsø60 52465 047
1936 Karlsøy2 4642 377

Til forsiden