St.meld. nr. 36 (2006-2007)

Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Forsvarsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Forsvarsdepartementet av 29. juni 2007 om økt rekruttering av kvinner til Forsvaret blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside