St.prp. nr. 1 (2001-2002)

FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i tolltariffen

Vedlegg 3.1

Nye tekster og bestemmelser for levende planter og avskårne blomster og blomsterknopper i del av tolltariffens posisjon 06.02 og i posisjon 06.03

Ordinær tollsats
Nr Vareslag pr. 1. januar 2002
(Endringer sperret):
06.02 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister; mycelium.
- - - - -
- andre:
- - andre:
- - - med klump av jord eller annet vekstmedium:
- - - - urteaktige planter:
.9050 - - - - - - grønne potteplanter i tiden 15. desember - 30. april, også i samplantinger1 1 %
- - - - - andre:
- - - - - - grønne potteplanter i tiden 1. mai - 14. desember:
.9061 - - - - - - - kroton ( Condiaeum, Croton), dieffenbachia, gullranke (Epipremnum, Scindapsus aureum),eføy (Hedera),sverdbregne (Nephrolepis),fredspeperomia (Peperomia obtusifolia), myntpeperomia (Peperomia rotundifolia), paraplytre (Schefflera),husfred (Soleirolia, Helxine)også i samplantinger1 75 %
.9062 - - - - - - - asplenium, kongebegonia (Begonia x rex-cultorum), renner (Chlorophytum), japanbeinved (Euonymus japanicus),japanfatsia (Fatsia japonica, Aralia sieboldii),gummifiken (Ficus elastica),monstera, treklatrer ( Philodendron scandens),stuebusk (Radermachera, Stereospermum),syngonium, fatsiaeføy (X-Fatshedera), også i samplantinger1 75 %
.9063 - - - - - - - ellers, også i samplantinger1 75 %
- - - - - - potteplanter i blomst:
.9064 - - - - - - - blåkorg (Ageratum),margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescens), hiemalisbegonia (Begonia x hiemalis, Begonia elatior),julebegonia (Begonia x cheimantha), isbegonia (Begonia x semperflorens),knollbegonia ( Begonia x tuberhybrida), bidens, stråle (Brachycome),sommerasters (Callistephus), betlehemsklokke (Campanula isophylla),cyklamen (Cyclamen persicum),georgine (Dahlia),krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium),nellik (Dianthus), julestjerne (Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima),tåre (Fuchsia),gerbera, hibisk (Hibiscus),stuehortensia (Hydrangea macrophylla), springfrø (Impatiens),ildtopp (Kalanchoe blossfeldiana),lobelia, dodre (Lobularia),pelargonium (alle arter), petunia (alle arter), symreprimula (Primula vulgaris, Primula acaulis),saintpaulia, femtunge (Scaevola),sølvkranssenecio (Senecio cineraria, Senecio bicolor),fløyelsblomst (Tagetes),blomkarse (Tropaeolum),verbena, fioler (Viola)og zinnia, også i samplantinger1 75 %
.9065 - - - - - - - skjevkrone (Achimenes), virginia-aster (Aster novi-belgii),stuetøffel (Calceolaria herbeo-hybrida),prydpaprika (Capsicum annum),rosenglans (Catharanthus roseus, Vinca rosea), ynde (Dipladenia),trådblomst (Nematanthus, Hypocyrta),osteospermum, julekaktus (Schlumbergera), stuesenecio (Senecio x hybridus, Cineraria),fagersinningia (Sinningia speciosa, Gloxinia),søtvier (Solanum),og vrifrukt (Streptocarpus), også i samplantinger1 75 %
.9066 - - - - - - - ellers, også i samplantinger1 75 %
06.03 Avskårne blomster og blomsterknopper av det slag som brukes til buketter eller pryd, friske, tørkede, fargede, bleikte, impregnerte eller preparerte på annen måte.
- friske:
- - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa, orkidé (Orchidaceae), soleie ( Ranunculus), syrin (Syringa), margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november - 30. april, krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik ( Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15. mai, freesia i tiden 1. desember - 31. mars, rose (Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, og tulipan (Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai:
.1011 - - - symre (Anemone), ginst (Genista), mimosa, orkideer (Orchidaceae), soleie ( Ranunculus) og syrin (Syringa), også i blandede buketter o.l.2 kr 0,60 per kg
.1012 - - - margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. november - 30. april, krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i tiden 15. desember - 15. mars, hagenellik ( Dianthus caryophyllus) i tiden 1. november - 15. mai, freesia i tiden 1. desember - 31. mars, rose (Rosa) i tiden 1. november - 31. mars, og tulipan (Tulipa) i tiden 1. mai - 31. mai, også i blandede buketter o.l.2 kr 0,60 per kg
- - andre:
.1091 - - - marikåpe (Alchemilla),flamingoblomst (Anthurium), asters (Aster), astilbe, knoppurt (Centaurea), busknellik ( Dianthus barbatus), hagenellik ( Dianthus caryophyllus) i tiden 16. mai - 30. oktober, bakkestjerne ( Erigeron), gerbera, sabellilje (Gladiolus), flatskolm (Lathyrus), søyleblomst (Liatris), leddblomst (Physostegia), protea, scabiosa, bergknapp (Sedum), gullris (Solidago), solidaster, strelizia, trachelium og zinnia , også i blandede buketter o.l.2 kr 0,60 per kg
- - - ellers:
.1092 - - - - tulipan (Tulipa) i tiden 1. juni - 30. april , også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1093 - - - - lilje (Lilium), også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1094 - - - - rose (Rosa) i tiden 1. april - 31. oktober , også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1095 - - - - margerit (Argyranthemum frutescens, Chrysanthemum frutescen) i tiden 1. mai - 31. oktober, krysantemum (Dendranthema x grandiflora, Chrysanthemum x morifolium) i tiden 16. mars - 14. desember , også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1096 - - - - slør (Gypsophila), også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1097 - - - - alstroemeria, også i blandede buketter o.l. 2 249 %
.1098 - - - - freesia i tiden 1. april - 30. november, iris, risp (Limonium, Statice), levkøy (Matthiola), påske-/pinselilje (Narcissus), også i blandede buketter o.l.2 249 %
.1099 - - - - andre, også i blandede buketter o.l.2 249 %
- - - - - - - - - -

1 Blomster og andre planter skal tarifferes separat under sine respektive varenummer selv om de ved innførselen foreligger i samplantinger m.v. Dette gjelder uavhengig av antall eller om det er noen sort som anses å gi samplantingen m.v. dens vesentlige karakter.

2 Blomster og andre planter skal tarifferes separat under sine respektive varenummer selv om de ved innførselen foreligger i blandede buketter m.v. Dette gjelder uavhengig av antall eller om det er noen sort som anses å gi buketten m.v. dens vesentlige karakter.

Vedlegg 3.2

Ny oppdeling for kalkunrulade i tolltariffens posisjon 16.02

Ordinær tollsats
Nr Vareslag pr. 1. januar 2002
(Endringer sperret):
16.02 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, flesk, slakteavfall eller blod.
- - - - -
- av fjærfe som hører under posisjon 01.05:
- - av kalkuner:
.3101 - - - kalkunrulade kr 64,08 per kg
.3109 - - - ellers kr 64,08 per kg

Vedlegg 3.3

Ny redigering av oppdelinger for ustekte produkter til fremstilling av bakverk i tolltariffens posisjon 19.01

Ordinær tollsats
Nr Vareslag pr. 1. januar 2002
(Endringer sperret):
19.01 Maltekstrakt; næringsmidler av mel, gryn, stivelse eller maltekstrakt, som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 40 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; næringsmidler av varer som hører under posisjonene 04.01 - 04.04, og som ikke inneholder kakao eller inneholder mindre enn 5 vektprosent kakao, beregnet av en helt fettfri basis, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
- - - - -
- blandinger og deiger til fremstilling av bakverk som hører under posisjon 19.05:
.2010 - - kakemiks i beholdere med netto innhold inntil 2 kg kr 9,47 per kg
- - ellers:
.2091 - - - kakemiks i beholdere med netto innhold 2 kg eller derover kr 9,47 per kg
.2092 - - - deiger, også tilformede, unntatt de som hører under varenummer 19.01.2097 kr 9,47 per kg
.2097 - - - deiger, tilformede, som inneholder ost og/eller høyst 20 % pølse, kjøtt, flesk, slakteavfall, blod, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller andre virvelløse dyr som lever i vann, eller enhver blanding derav kr 9,47 per kg
.2098 - - - andre kr 9,47 per kg
- ellers:
.9010 - - maltekstrakt kr 4,02 per kg
.9099 - - andre kr 24,67 per kg

Vedlegg 3.4

Fjerning av tollsatser på industrivarer

Foreslått anvendt
Ex. Nr Vareslag sats 1.1.2002
(Ex. betyr utdrag av posisjon eller underposisjon i tolltariffen)
ex. 15.04 Fett og oljer samt deres fraksjoner, av fisk eller sjøpattedyr, også raffinerte, men ikke kjemisk omdannede.
ex. - tran (fiskeleverolje) og dens fraksjoner:
ex. - - ellers (unntatt til dyrefôr):
.1020 - - - faste traksjoner fri
ex. - fett og oljer av fisk samt deres fraksjoner, unntatt tran:
ex. - - ellers (unntatt til dyrefôr):
ex. - - - andre (unntatt haiolje, sildeolje og andre fiskeoljer):
.2040 - - - - faste fraksjoner fri
ex. 15.16 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner, helt eller delvis hydrogenerte, interforestrede, reforestrede eller elaidiniserte, også raffinerte, men ikke videre bearbeidde.
ex. - animalske fettstoffer og oljer, samt deres fraksjoner:
ex. - - ellers (unntatt til dyrefôr):
.1020 - - - i sin helhet fra fisk eller sjøpattedyr fri
32.08 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i ikke-vandig medium; oppløsninger som nevnt i note 4 til dette kapittel.
.1000 - på basis av polyestere fri
.2000 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer fri
.9000 - andre fri
32.09 Malinger og lakker (herunder lakkmalinger) på basis av syntetiske polymerer eller kjemisk omdannede, naturlige polymerer, dispergerte eller oppløste i vandig medium.
.1000 - på basis av akryl- eller vinylpolymerer fri
.9000 - andre fri
32.10
.0000 Andre malinger og lakker (herunder lakkmalinger og limmalinger); tilberedte vannpigmentfarger av det slag som brukes til farging av lær fri
ex 32.12 Pigmenter (herunder pulver og flak av metall) dispergerte i ikke-vandige media, i flytende form eller pastaform, av det slag som brukes til fremstilling av malinger (herunder lakkmalinger); pregefolier («stamping foils»); fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg.
ex. - ellers (unntatt pregefolier):
ex. - - ellers (unntatt aluminiumspasta):
.9091 - - - fargestoffer i former eller pakninger for detaljsalg fri
.9099 - - - andre fri
32.13 Kunstnerfarger, farger til bruk i undervisningen, plakatfarger, brekkfarger, farger til hobbybruk og liknende, i form av tabletter, på tuber, krukker, flasker, glass eller liknende former eller pakninger.
.1000 - farger i sett fri
.9000 - ellers fri
32.14 Kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse; ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende.
- kitt, podevoks, harpikssement og andre fyllings- og tetningsmidler; sparkelmasse:
.1001 - - kitt fri
.1005 - - andre fyllings- og tetningsmidler fri
.1006 - - sparkelmasse fri
.9000 - ellers (ikke-ildfaste produkter til bruk som overflatebelegg på fasader, innervegger, golv, tak eller liknende) fri
32.15 Trykkfarger, tusj, blekk og liknende, også konsentrerte eller i fast form.
- trykkfarger
.1100 - - svarte fri
.1900 - - andre fri
.9000 - ellers fri
34.01 Såpe; organiske, overflateaktive produkter og preparater til bruk som såpe, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, med eller uten innhold av såpe; organiske overflateaktive produkter og preparater for vask av huden, i flytende eller kremaktig form og foreligger i pakninger for detaljsalg, med eller uten innhold av såpe; papir, vatt, filt og fiberduk («nonwovens») impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel.
- såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer, og papir, vatt, filt og fiberduk («nonwovens») impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel:
- - til toalettbruk (herunder medisinske produkter):
.1110 - - - såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer fri
.1120 - - - papir, vatt, filt og fiberduk («non-wovens»), impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel fri
- - ellers:
.1910 - - - såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater, i form av stenger, blokker, støpte stykker eller figurer fri
.1920 - - - papir, vatt, filt og fiberduk («nonwovens»), impregnert, bestrøket eller belagt med såpe eller rengjøringsmiddel fri
- såpe i annen form:
.2010 - - grønnsåpe fri
.2020 - - til toalettbruk (herunder parfymert såpepulver) fri
.2090 - - ellers fri
.3000 - organiske overflateaktive produkter og preparater for vask av huden, i flytende eller kremaktig form og foreligger i pakninger for detaljsalg, med eller uten innhold av såpe fri
ex. 34.02 Organiske, overflateaktive stoffer (unntatt såpe); overflateaktive preparater, vaskemidler (herunder vaskehjelpemidler) og rengjøringsmidler, med eller uten innhold av såpe, unntatt de som hører under posisjon 34.01.
ex. - organiske, overflateaktive stoffer, også i pakninger for detaljsalg:
.1100 - - anionaktive fri
ex. - overflateaktive preparater, vaskemidler, vaskehjelpemidler og rengjøringsmidler, i pakninger for detaljsalg:
- - med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.2011 - - - overflateaktive preparater ikke nevnt nedenfor fri
.2012 - - - tøyvaskemidler og bløtleggingsmidler fri
.2013 - - - maskinoppvaskmidler fri
.2014 - - - andre oppvaskmidler fri
.2019 - - - andre vaske-, vaskehjelpe- og rengjøringsmidler fri
ex. - andre (ikke i pakninger for detaljsalg):
- - med innhold av såpe eller overflateaktive stoffer:
.9011 - - - overflateaktive preparater ikke nevnt nedenfor fri
.9012 - - - tøyvaskemidler og bløtleggingsmidler fri
.9013 - - - maskinoppvaskmidler fri
.9014 - - - andre oppvaskmidler fri
.9019 - - - andre vaske-, vaskehjelpe- og rengjøringsmidler fri
ex. 34.04 Kunstig voks og tilberedt voks.
.1000 - av kjemisk modifisert lignitt fri
.2000 - av poly(oksyetylen) (polyetylenglykol) fri
ex. - annen:
.9010 - - kunstig voks og tilberedt voks som inneholder kunstig voks fri
ex. 34.05 Pusse- og polérmidler for skotøy, møbler, golv, karosserier, glass eller metall, skurepasta og skurepulver og liknende preparater (også i form av papir, vatt, filt, fiberduk («nonwovens»), skumplast og skumgummi, impregnert, bestrøket eller belagt med slike preparater), unntatt voks som hører under posisjon 34.04.
.2000 - pusse- og polermidler og liknende preparater for vedlikehold av tremøbler, tregolv eller andre trevarer fri
.3000 - pusse- og polermidler og liknende preparater for karosserier, unntatt metallpussemidler fri
.9000 - andre (unntatt pusse- og polérmidler og liknende preparater for skotøy eller lær samt skurepasta, skurepulver og andre skuremidler) fri
34.06
.0000 Lys og liknende varer av stearin, parafinvoks eller annen voks fri
ex. 35.05 Dekstrin og annen modifisert stivelse (f.eks. pregelatinert eller forestret stivelse); lim på basis av stivelse, dekstrin eller annen modifisert stivelse.
.2000 - lim fri
35.06 Tilberedt lim og andre tilberedte klebemidler ikke nevnt eller innbefattet annet sted; produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg.
.1000 - produkter anvendelige som lim eller klebemidler i pakninger for detaljsalg som lim eller klebemidler med nettovekt høyst 1 kg fri
- ellers:
.9100 - - klebemidler på basis av gummi eller polymerer som hører under posisjonene 39.01 til 39.13 fri
.9900 - - andre fri
36.04 Fyrverkeri, signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre pyrotekniske artikler.
.1000 - fyrverkeri fri
.9000 - ellers fri
38.14
.0000 Sammensatte, organiske oppløsnings- og fortynningsmidler, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; tilberedte maling- og lakkfjernere fri
38.15 Reaksjonsinitiatorer, reaksjonsakseleratorer og tilberedte katalysatorer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
- katalysatorer utfelt på en bærer («supported catalysts»):
.1100 - - med nikkel eller nikkelforbindelser som aktivt stoff fri
.1200 - - med edelt metall eller forbindelser av edelt metall som aktivt stoff fri
.1900 - - andre fri
.9000 - ellers fri
38.19
.0000 Bremsevæske og andre tilberedte væsker for hydrauliske overføringer, som ikke inneholder eller som inneholder mindre enn 70 vektprosent jordolje eller oljer utvunnet fra bituminøse mineraler fri
38.20
.0000 Frostvæsker og tilberedte væsker for avising fri
40.09 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi, også med forbindelsesdeler (f.eks. muffer, knær, flenser).
- ikke forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.1100 - - uten forbindelsesdeler fri
.1200 - - med forbindelsesdeler fri
- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med metall:
.2100 - - uten forbindelsesdeler fri
.2200 - - med forbindelsesdeler fri
- forsterket eller på annen måte forbundet utelukkende med tekstilmaterialer:
.3100 - - uten forbindelsesdeler fri
.3200 - - med forbindelsesdeler fri
- forsterket eller på annen måte forbundet med andre materialer:
.4100 - - uten forbindelsesdeler fri
.4200 - - med forbindelsesdeler fri
ex. 40.10 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi.
ex. - transportbånd:
.1100 - - bare forsterket med metall fri
.1300 - - bare forsterket med plast fri
ex. - drivreimer:
.3500 - - endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 60 cm, men ikke over 150 cm fri
.3600 - - endeløse synkrone bånd (tannreimer) med en ytre omkrets som er over 150 cm, men ikke over 198 cm fri
ex. .3900 - - andre (enn omfattet av andre varenummer i posisjonen) fri
43.03 Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn.
- klær og tilbehør til klær:
.1001 - - klær av mink fri
.1002 - - klær av rev fri
.1003 - - klær av følgende lam: astrakan, breitschwanz, karakul, persianer og liknende, samt indiske, kinesiske, mongolske eller tibetanske fri
.1004 - - klær av andre sauer eller lam enn de som er nevnt under varenummer 43.03.1003 fri
.1009 - - ellers, herunder tilbehør til klær fri
.9000 - andre varer av pelsskinn fri
43.04
.0000 Kunstig pelsskinn og varer derav fri
ex. 48.09 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller overføringspapir (herunder bestrøket eller impregnert papir for stensiler eller offsetplater), også trykte, i ruller eller ark.
.1000 - karbonpapir eller liknende kopipapir fri
.2000 - selvkopierende papir fri
ex. 48.14 Tapeter og liknende veggkledninger; gjennomsiktig vinduspapir.
.2000 - tapeter og liknende veggkledninger som består av papir, bestrøket eller belagt på rettsiden med et kornet, preget, farget, mønstertrykt eller på annen måte dekorert plastbelegg fri
.3000 - tapeter og liknende veggkledninger som består av papir belagt på rettsiden med flettematerialer, også parallellagte eller vevde fri
.9000 - ellers (unntatt «ingrain»-papir) fri
48.15
.0000 Golvbelegg med underlag av papir eller papp, også ferdig tilskåret fri
48.16 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller overføringspapir (unntatt varer som hører under posisjon 48.09), stensiler og offsetplater av papir, også i esker.
.1000 - karbonpapir eller liknende kopipapir fri
.2000 - selvkopierende papir fri
.3000 - stensiler fri
.9000 - ellers fri
48.20 Protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende varer, samt skrivebøker, skriveunderlag, samlepermer (for løse ark eller andre), mapper, omslag for dokumenter, blankettsett, flerlagspapir med mellomliggende kopipapir samt liknende varer av papir eller papp til bruk i skoler, kontorer og liknende; album for prøver eller samlinger samt bokpermer av papir eller papp.
.1000 - protokoller, regnskapsbøker, notisbøker, ordrebøker, kvitteringsbøker, skriveblokker, notisblokker, dagbøker og liknende fri
.2000 - skrivebøker fri
.3000 - samlepermer (unntatt bokpermer), mapper og omslag for dokumenter fri
- blankettsett eller flerlagspapir med mellomliggende kopipapir:
.4001 - - datalister med 2 eller flere lag papir (se også varenr. 48.11.9001) fri
.4002 - - blanketter med 2 eller flere lag papir, i sammenhengende baner (se også varenr. 48.11.9002) fri
.4003 - - blankettsett (se også varenr. 49.11.9902) fri
.4009 - - ellers fri
.5000 - album for prøver eller samlinger fri
.9000 - ellers fri
48.21 Etiketter, alle slags, av papir eller papp, også trykte.
.1000 - trykte fri
.9000 - andre fri
ex. 63.06 Presenninger og markiser; telt; seil til båter, seilbrett eller seilvogner; campingartikler.
- telt:
- - av bomull:
.2101 - - - turtelt av vekt høyst 6 kg pr. stk komplett fri
.2109 - - - andre fri
- - av syntetiske tekstilfibrer:
.2201 - - - turtelt av vekt høyst 6 kg pr. stk komplett fri
.2209 - - - andre fri
.2900 - - av andre tekstilmaterialer fri
67.01
.0000 Skinn og andre deler av fugler med fjær eller dun, fjær og deler derav og dun samt varer av nevnte materialer (unntatt varer som hører under posisjon 05.05, og bearbeidede fjærposer og -skaft) fri
67.02 Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt deler derav; varer av kunstige blomster, lauvverk eller frukter.
.1000 - av plast fri
.9000 - av andre materialer fri
69.09 Laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk, av keramiske materialer; keramiske krybber, kar og liknende beholdere av det slag som brukes i landbruket; keramiske krukker og liknende beholdere av det slag som brukes til transport eller emballering av varer.
- laboratorieutstyr og varer til kjemisk eller teknisk bruk av keramiske materialer:
.1100 - - av porselen fri
.1200 - - varer som har en hårdhet på minst 9 på Mohs skala fri
.1900 - - ellers fri
.9000 - annet fri
69.11 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt toalettartikler, av porselen.
.1000 - bordservise og kjøkkenutstyr fri
.9000 - andre fri
ex. 69.12 Bordservise, kjøkkenutstyr og andre husholdningsartikler samt toalettartikler, av andre keramiske materialer enn porselen.
.0010 - av fajanse (hvit masse) fri
ex. 69.13 Statuetter og andre dekorasjonsartikler, av keramiske materialer.
.1000 - av porselen fri
ex. 69.14 Andre varer av keramiske materialer.
.1000 - av porselen fri
70.08
.0000 Isolasjonsglass som består av flere lag fri
ex. 70.13 Husholdnings- og toalettartikler, kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander eller liknende, av glass (unntatt varer som hører under posisjon 70.10 eller 70.18).
ex. - av glasskeramikk:
.1010 - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - drikkeglass, unntatt av glasskeramikk:
ex. - - av blykrystall:
.2110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - - ellers:
.2910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - husholdningsartikler av glass (unntatt drikkeglass), men ikke av glasskeramikk:
ex. - - av blykrystall:
.3110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - - ellers:
.3910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - andre varer:
ex. - - av blykrystall:
.9110 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. - - ellers:
.9910 - - - slipte, etsede, sandblåste, malte, forgylte eller dekorerte på annen måte, unntatt ved forming eller pressing fri
ex. 70.18 Glassperler, imiterte perler, imiterte edle eller halvedle steiner og liknende små glassvarer, samt varer derav, unntatt bijouterivarer; glassøyne ikke til bruk for mennesker; statuetter og andre dekorasjonsgjenstander framstilt ved såkalt "lampearbeid", unntatt bijouterivarer; mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm.
.2000 - mikrosfærer av glass (refleksperler) med diameter høyst 1 mm fri
ex. 70.19 Glassfibrer (herunder glassull) og varer derav (f.eks. garn, vevnader).
- lunter, forgarn, garn og oppskårne bunter:
.1100 - - oppskårne bunter med lengde høyst 50 mm fri
.1200 - - forgarn fri
.1900 - - andre fri
ex. - tynn duk, matter, plater og liknende ikke vevde produkter:
.3100 - - matter fri
.3900 - - andre (unntatt tynn duk) fri
.4000 - vevnader av forgarn fri
- andre vevnader:
.5100 - - med bredde høyst 30 cm fri
.5200 - - med bredde over 30 cm, i toskaftbinding, med vekt høyst 250 gram pr. m2, av filamenter med lengdevekt høyst 136 tex pr. enkelt garn fri
.5900 - - andre fri
.9000 - ellers fri
ex. 71.14 Gull- og sølvsmedarbeider og deler derav, av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall.
.2000 - av uedelt metall plettert med edelt metall fri
ex. 71.17 Andre smykkevarer (bijouterivarer).
ex. - av uedelt metall, også forsølvet, forgylt eller platinert med edelt metall:
.1100 - - skjorte- og mansjettknapper fri
ex. 73.03 Rør og hule profiler, av støpejern.
.0010 - soilrør fri
73.09
.0000 Tanker, kar og liknende beholdere, av jern eller stål, for ethvert materiale (unntatt beholdere for komprimerte eller flytende gasser), med rominnhold over 300 liter, også fóret eller varmeisolert, men uten mekanisk eller termisk utstyr fri
ex. 73.11 Beholdere av jern eller stål for komprimerte eller flytende gasser.
.0010 - med rominnhold over 300 liter fri
ex. 73.15 Kjeder og kjettinger samt deler dertil, av jern eller stål.
- ledd-boltkjeder og deler dertil:
.1100 - - rullekjeder fri
.1200 - - andre kjeder fri
.1900 - - deler fri
73.18 Skruer, bolter, muttere, skinneskruer (franske treskruer), skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av jern eller stål.
- gjengede varer:
.1100 - - skinneskruer (franske treskruer) fri
.1200 - - andre treskruer fri
.1300 - - skruekroker og øyeskruer fri
.1400 - - selvgjengende skruer fri
.1500 - - andre skruer og bolter, også med tilhørende muttere eller underlagsskiver fri
.1600 - - muttere fri
.1900 - - andre fri
- ugjengede varer:
.2100 - - sprengskiver og andre låseskiver fri
.2200 - - andre underlagsskiver fri
.2300 - - nagler fri
.2400 - - kiler og splittpinner fri
.2900 - - andre fri
73.21 Ovner (herunder slike som kan benyttes til sentraloppvarming), kaminer, komfyrer, griller, kullpanner, gassapparater, tallerkenvarmere og liknende ikkeelektriske husholdningsapparater samt deler dertil, av jern eller stål.
- apparater for matlaging samt tallerkenvarmere:
.1100 - - for gass eller både for gass og annet brensel fri
.1200 - - for flytende brensel fri
.1300 - - for fast brensel fri
- andre apparater:
.8100 - - for gass eller både for gass og annet brensel fri
- - for flytende brensel:
.8201 - - - ikke for fast installasjon (flyttbare) fri
.8209 - - - ellers fri
.8300 - - for fast brensel fri
.9000 - deler fri
ex. 73.23 Husholdningsartikler og deler dertil, av jern eller stål; stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende, av jern eller stål.
.1000 - stålull; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende fri
ex. - andre:
ex. - - av rustfritt stål:
.9310 - - - forgylte eller forsølvede fri
ex. - - - forniklede, forkrommede eller polerte:
.9320 - - - - kokekar og stekepanner fri
.9340 - - - fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte fri
ex. - - ellers (unntatt av støpejern, samt emaljerte av stål eller annet jern):
.9910 - - - forgylte eller forsølvede fri
.9920 - - - forniklede, forkrommede eller polerte fri
.9930 - - - fortinnede, forkoprede, emaljerte, fernisserte, glasserte, lakkerte eller malte fri
73.25 Andre støpte varer av jern eller stål.
.1000 - av støpejern, unntatt adusergods fri
- andre:
.9100 - - malelegemer og liknende varer til bruk i møller fri
.9900 - - ellers fri
73.26 Andre varer av jern eller stål.
- smidde eller utstansede, men ikke videre bearbeidde:
.1100 - - malelegemer og liknende varer til bruk i møller fri
.1900 - - andre fri
.2000 - varer av jern- eller ståltråd fri
.9000 - ellers fri
ex. 74.07 Stenger og profiler av kobber.
ex. - av raffinert kobber:
.1010 - - hule profiler fri
ex. - av kobberlegeringer:
ex. - - av legeringer av kobber-sink (messing):
.2110 - - - hule profiler fri
ex. - - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv):
.2210 - - - hule profiler fri
ex. - - andre:
.2910 - - - hule profiler fri
74.11 Rør av kobber.
- av raffinert kobber:
- - plastisolerte rør av det slag som brukes til fjernvarmerør:
.1001 - - - med innhold av regulerte klorfluorkarboner fri
.1002 - - - ellers fri
.1009 - - andre fri
- av kobberlegeringer:
.2100 - - av legeringer av kobber-sink (messing) fri
.2200 - - av legeringer av kobber-nikkel (kupro-nikkel) eller av legeringer av kobber-nikkel-sink (nysølv) fri
.2900 - - andre fri
74.12 Rørdeler (fittings) (f.eks. forbindelsesstykker, knær, muffer) av kobber.
.1000 - av raffinert kobber fri
.2000 - av kobberlegeringer fri
ex. 74.14 Duk (også endeløs), gitter og netting av kobbertråd; strekkmetall av kobber.
.2000 - duk fri
74.15 Spiker, stifter, tegnestifter, kramper (unntatt de heftestifter som hører under posisjon 83.05) og liknende varer, av kobber eller av jern eller stål med hode av kobber; skruer, bolter, muttere, skruekroker, nagler, kiler, splittpinner, underlagsskiver (herunder sprengskiver) og liknende varer, av kobber.
.1000 - spiker og stifter, tegnestifter, kramper og liknende varer fri
- andre varer, ugjengede:
.2100 - - underlagsskiver (herunder sprengskiver) fri
.2900 - - ellers fri
- andre varer, gjengede:
.3300 - - skruer; bolter og muttere fri
.3900 - - ellers fri
74.16
.0000 Fjærer av kobber fri
74.17
.0000 Koke- og varmeapparater av de slag som brukes i husholdningen, ikke elektriske, samt deler dertil, av kobber fri
74.18 Husholdningsartikler og deler dertil av kobber; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer av kobber; sanitærartikler og deler dertil av kobber.
- husholdningsartikler og deler dertil; gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer:
.1100 - - gryteskrubber, skure- og pussehansker og liknende varer fri
.1900 - - ellers fri
.2000 - sanitærartikler og deler dertil fri
74.19 Andre varer av kobber.
.1000 - kjeder og kjettinger samt deler dertil fri
- andre:
.9100 - - støpte, utstansede eller smidde, men ikke videre bearbeidde fri
.9900 - - ellers fri
79.07
.0000 Andre varer av sink fri
80.07
.0000 Andre varer av tinn fri
ex. 81.01 Wolfram og varer derav, herunder avfall og skrap.
ex. - annet (unntatt pulver):
.9600 - - tråd fri
ex. 81.02 Molybden og varer derav, herunder avfall og skrap.
ex. - annet (enn pulver):
.9600 - - tråd fri
ex. 81.04 Magnesium og varer derav, herunder avfall og skrap.
- ellers (unntatt ubearbeidet magnesium, avfall og skrap samt spon, granulater og pulver):
.9010 - - stenger, profiler, tråd, plater, bånd og folier; rør, røremner og hule stenger fri
.9090 - - andre fri
82.01 Håndverktøy og håndredskaper av følgende slag: spader, skuffer, rotøkser, hakker, skyfler, greip, høygafler, river og raker; økser og liknende hoggeredskaper; beskjæresakser, alle slags; ljåer, sigder, hekksakser, tømmerkiler og andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk.
.1000 - spader og skuffer fri
.2000 - høygafler og greip fri
.3000 - rotøkser, hakker, skyfler, river og raker fri
.4000 - økser og liknende hoggeredskaper fri
.5000 - beskjæresakser til bruk for en hånd (herunder tranchersakser) fri
.6000 - hekksakser, beskjæresakser og liknende sakser til bruk for to hender fri
- andre håndredskaper av de slag som brukes i jord-, hage- eller skogbruk:
.9001 - - ljåer og sigder fri
.9009 - - ellers fri
ex. 82.02 Håndsager; blad for alle slags sager (herunder spalte- og slissesagblad og sagblad uten tenner).
- håndsager:
.1001 - - for trebearbeiding fri
.1009 - - ellers fri
- båndsagblad:
.2001 - - for trebearbeiding fri
.2002 - - for metallbearbeiding fri
.2009 - - ellers fri
.4000 - kjedesagblad fri
- andre sagblad (unntatt sirkelsagblad):
.9100 - - rette sagblad for metallbearbeiding fri
- - ellers:
.9901 - - - blad til håndsager for trebearbeiding fri
.9909 - - - ellers fri
82.03 Filer, rasper, tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter, blikksakser, rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende håndverktøy.
.1000 - filer, rasper og liknende verktøy fri
- tenger (herunder avbitertenger), knipetenger, pinsetter og liknende verktøy:
.2001 - - rørtenger fri
.2002 - - kombinasjonstenger fri
.2003 - - avbitertenger fri
.2009 - - ellers fri
.3000 - blikksakser og liknende verktøy fri
.4000 - rørkuttere, boltsakser, hulltenger, hullpiper og liknende verktøy fri
82.04 Skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd (herunder momentnøkler, men ikke gjengetappenøkler); utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak.
- skiftenøkler og fastnøkler til bruk for hånd:
.1100 - - fastnøkler fri
.1200 - - skiftenøkler fri
.2000 - utskiftbare piper for pipenøkler, også med håndtak fri
82.05 Håndverktøy eller håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter), ikke nevnt eller innbefattet annet sted; blåselamper; skrustikker, skrutvinger og liknende, unntatt deler og tilbehør til verktøymaskiner; ambolter; feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft.
.1000 - bore- og gjengeverktøy fri
.2000 - hammere og slegger fri
.3000 - høvler, stemjern, huljern og liknende verktøy for trebearbeiding fri
.4000 - skrutrekkere fri
- annet håndverktøy eller andre håndredskaper (herunder glass-skjærediamanter):
.5100 - - verktøy og redskaper til husholdningsbruk fri
.5900 - - ellers fri
.6000 - blåselamper fri
.7000 - skrustikker, skrutvinger og liknende fri
.8000 - ambolter; feltesser; slipeskiver og slipesteiner med stativ, for hånd- eller fotkraft fri
.9000 - sett av varer fra to eller flere av de foregående varenumre fri
82.06
.0000 Verktøy og redskaper fra to eller flere av posisjonene 82.02 - 82.05, pakket i sett for detaljsalg fri
82.07 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller for verktøymaskiner (f.eks. for pressing, preging, stansing, gjenging, boring, rømming, brotsjing, fresing, dreiing eller skrutrekking), herunder trekkskiver eller pressdyser for metall, samt verktøy for berg- eller jordboring.
- verktøy for berg- eller jordboring:
- - med arbeidende del av cermeter:
.1301 - - - borkroner fri
.1309 - - - ellers fri
- - andre, herunder deler:
.1901 - - - diamantborkroner fri
.1909 - - - ellers fri
.2000 - trekkskiver eller pressdyser for metall fri
.3000 - verktøy for pressing, preging eller stansing fri
.4000 - gjengeverktøy fri
- verktøy for boring, unntatt bergboring:
.5001 - - spiralbor fri
.5009 - - ellers fri
.6000 - verktøy for rømming og brotsjing fri
.7000 - freseverktøy fri
- dreieverktøy:
.8001 - - med arbeidende del av cermeter fri
.8009 - - med arbeidende del av annet materiale fri
- annet utskiftbart verktøy:
.9001 - - filer og rasper fri
.9009 - - ellers fri
ex. 82.08 Kniver og knivblad for maskiner eller mekaniske redskaper.
.1000 - for metallbearbeiding fri
.2000 - for trebearbeiding fri
.4000 - for jord-, hage- eller skogbruksmaskiner fri
.9000 - ellers (unntatt for kjøkkenmaskiner eller maskiner til bruk i næringsmiddelindustrien) fri
82.09
.0000 Umonterte plater, spisser, skjær og liknende for verktøy, av cermeter fri
82.10
.0000 Hånddrevne, mekaniske redskaper av vekt høyst 10 kg, som brukes ved tilberedning eller servering av matvarer eller drikkevarer fri
82.11 Kniver som ikke hører under noen annen posisjon i dette kapittel, med skjærende egg, også sagtakket (herunder gartnerkniver), og blad dertil.
.1000 - sett av forskjellige artikler fri
- ellers:
.9100 - - bordkniver med faste blad fri
- - andre kniver med faste blad:
.9201 - - kjøkkenkniver fri
.9209 - - ellers fri
.9300 - - andre kniver enn de med faste blad fri
.9400 - - blad fri
.9500 - - skaft av uedelt metall fri
82.14 Andre skjære- og klipperedskaper (f.eks. hårklippere, kløyve-, hogge- og hakkeredskaper for slaktere eller til kjøkkenbruk, papirkniver); artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler).
.1000 - papirkniver, brevåpnere, raderkniver, blyantspissere og blad dertil fri
.2000 - artikler og sett for manikyr eller pedikyr (herunder neglefiler) fri
.9000 - andre fri
82.15 Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, fiske- og smørkniver, sukkerklyper og liknende husholdningsartikler.
.1000 - sett av forskjellige artikler som inneholder minst en artikkel belagt med edelt metall fri
- andre sett av forskjellige artikler:
.2010 - - av stål fri
.2090 - - ellers fri
- ellers:
.9100 - - forgylt, forsølvet eller platinert fri
- - andre:
- - - av stål:
.9911 - - - - skjeer og gafler fri
.9919 - - - - ellers fri
- - - ellers:
.9991 - - - - skjeer og gafler fri
.9999 - - - - ellers fri
ex. 85.06 Galvaniske elementer og batterier.
- av mangandioksid:
.1001 - - alkaliske fri
.1002 - - av sink-karbontypen fri
.1009 - - andre fri
.3000 - av kvikksølvoksid fri
.4000 - av sølvoksid fri
.6000 - av luft-sink fri
.8000 - andre galvaniske elementer og batterier (unntatt av litium) fri
85.09 Elektromekaniske husholdningsapparater og -maskiner sammenbygd med elektrisk motor.
.1000 - støvsugere, herunder tørr- og våtsugere fri
.2000 - golvbonemaskiner fri
.3000 - avfallskverner fri
- male- og blandemaskiner for matvarer; saftpresser for frukt eller grønnsaker:
.4001 - - med ytelse over 400 W fri
.4002 - - med ytelse høyst 400 W fri
- andre apparater og maskiner:
.8001 - - med ytelse over 400 W fri
.8002 - - med ytelse høyst 400 W fri
.9000 - deler fri
ex. 85.10 Barbermaskiner, hårklippemaskiner og hårfjerningsapparater, sammenbygd med elektrisk motor.
.2000 - hårklippemaskiner fri
.3000 - hårfjerningsapparater fri
ex. - deler:
- - til hårklippemaskiner:
.9030 - - - skjæreplater og -hoder fri
.9040 - - - ellers fri
.9050 - - til hårfjerningsapparater fri
85.16 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber; elektriske jord- og romoppvarmingsapparater; elektrotermiske hårpleieapparater (f.eks. hårtørkeapparater, hårkrølleapparater, krølltangvarmere) og håndtørkeapparater; elektriske strykejern; andre elektrotermiske apparater av det slag som brukes i husholdningen; elektriske hetelegemer, unntatt slike som hører under posisjon 85.45.
- elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og varmekolber:
.1001 - - varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere fri
.1002 - - varmekolber fri
- elektriske jord- og romoppvarmingsapparater:
.2100 - - radiatorer som lagrer varme fri
- - andre:
.2901 - - - panelovner og liknende veggovner fri
.2902 - - - stråleovner og vifteovner fri
.2909 - - - ellers fri
- elektrotermiske hårpleieapparater eller håndtørkeapparater:
.3100 - - hårtørkeapparater fri
.3200 - - andre hårpleieapparater fri
.3300 - - håndtørkeapparater fri
.4000 - elektriske strykejern fri
.5000 - mikrobølgeovner fri
- andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler, griller og stekeapparater:
.6001 - - bordkomfyrer fri
.6002 - - andre komfyrer fri
.6003 - - stekeovner (andre enn mikrobølgeovner) fri
.6004 - - kokeplater med en eller to plater fri
.6005 - - kokeplater med tre eller flere plater fri
.6009 - - ellers fri
- andre elektrotermiske apparater:
.7100 - - kaffe- og tetrakteapparater fri
.7200 - - brødristere fri
.7900 - - ellers fri
.8000 - elektriske hetelegemer fri
- deler:
.9001 - - kokeplater til komfyrer m.v. fri
.9009 - - ellers fri
ex. 85.44 Isolert (herunder lakkert eller anodisert) tråd, kabel (herunder koaksialkabel) og andre isolerte, elektriske ledere, også med forbindelsesdeler; optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet fra hverandre, også med forbindelsesdeler.
ex. - andre elektriske ledere for spenninger over 80 V, men ikke over 1000 V (unntatt de som er spesifisiert i foregående varenummer i posisjonen):
- - ellers (unntatt de med forbindelsesdeler):
- - - med merkespenning høyst 500 V:
.5901 - - - - med høyst 4 ledere fri
.5902 - - - - med mer enn 4 ledere fri
- - - med merkespenning over 500 V, men ikke over 999V:
.5903 - - - - med høyst 4 ledere fri
.5904 - - - - med mer enn 4 ledere fri
- - - med merkespenning 1000 V:
- - - - med høyst 4 ledere:
.5905 - - - - - med ledertverrsnitt høyst 70 mm2 fri
.5906 - - - - - med ledertverrsnitt over 70 mm2 fri
.5909 - - - - med mer enn 4 ledere fri
- andre elektriske ledere for spenninger over 1000 V:
.6001 - - med merkespenning høyst 10 kV fri
.6002 - - med merkespenning over 10 kV, men ikke over 30 kV fri
.6009 - - med merkespenning over 30 kV fri
ex. 85.46 Elektriske isolatorer, uansett materiale.
.9000 - andre (unntatt av glass eller keramisk materiale) fri
90.04 Briller, beskyttelsesbriller og liknende, korrigerende, beskyttende eller andre.
.1000 - solbriller fri
.9000 - andre fri
90.05 Kikkerter (monokulære og binokulære) og andre optiske teleskoper samt stativer til slike; andre astronomiske instrumenter og stativer til slike, men ikke instrumenter for radioastronomi.
.1000 - binokulære kikkerter fri
.8000 - andre kikkerter og instrumenter fri
.9000 - deler og tilbehør (herunder stativer) fri
90.14 Kompasser; andre navigasjonsinstrumenter og -apparater.
- kompasser:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.1090 - - ellers fri
- instrumenter og apparater for luftfart- eller romnavigering (unntatt kompasser):
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.2090 - - ellers fri
- andre instrumenter og apparater:
.8010 - - ekkolodd fri
.8020 - - ultralyd lodde- og detektorapparater fri
- - andre:
.8030 - - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.8090 - - - ellers fri
- deler og tilbehør:
.9010 - - til ultralyd lodde- og detektorapparater fri
.9090 - - ellers fri
ex. 90.15 Geodetiske (herunder fotogrammetriske), hydrografiske, oseanografiske, hydrologiske, meteorologiske eller geofysiske instrumenter og apparater, unntatt kompasser; avstandsmålere.
- avstandsmålere:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.1090 - - ellers fri
- teodolitter og tachymetre (tacheometre) (landmålingsinstrumenter):
.2010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.2090 - - ellers fri
- nivelleringsinstrumenter:
.3010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.3090 - - ellers fri
- fotogrammetriske, geodetiske instrumenter og apparater:
.4010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.4090 - - ellers fri
ex. - andre instrumenter og apparater:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
- deler og tilbehør:
.9010 - - til geodetiske instrumenter fri
.9090 - - ellers fri
90.16 Vekter følsomme for 5 cg eller mindre, også med lodder.
.0010 - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.0090 - ellers fri
ex. 90.17 Tegne-, risse- og regneinstrumenter (f.eks. tegnemaskiner, pantografer, vinkelmålere, tegne- og rissebestikk, regnestaver, regneskiver); instrumenter for lengdemåling til bruk i hånden (f.eks. målestokker og -bånd, mikrometermål, alle slags lærer), ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel.
.3000 - mikrometermål, skyvelærer og andre lærer fri
- andre instrumenter (unntatt tegne-, risse- og regneinstrumenter):
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.8090 - - ellers fri
ex. 90.25 Flytevekter (areometre, densimetre) og liknende instrumenter basert på flyteprinsippet, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre og psykrometre, også med registreringsutstyr samt kombinasjoner av slike instrumenter.
ex. - termometre og pyrometre, ikke kombinert med andre instrumenter:
ex. - - væskefylte, for direkte avlesning:
.1190 - - - ellers (unntatt febertermometre) fri
- - andre:
.1910 - - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.1990 - - - ellers fri
- andre instrumenter:
.8010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.8090 - - ellers fri
.9000 - deler og tilbehør fri
ex. 90.27 Instrumenter og apparater for fysiske eller kjemiske analyser (f.eks. polarimetre, refraktometre, spektrometre, gass- eller røykanalyseapparater); instrumenter og apparater for måling eller kontroll av viskositet, porøsitet, utvidelse, overflatespenning eller liknende; instrumenter og apparater for måling eller kontroll av varme-, lyd- eller lysmengder (herunder eksponeringsmålere); mikrotomer.
ex - gass- eller røykanalyseapparater:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
ex .4010 - eksponeringsmålere:
- - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
90.28 Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller elektrisitet, herunder justeringsmålere for nevnte målere.
.1000 - gassmålere fri
.2000 - væskemålere fri
.3000 - elektrisitetsmålere fri
.9000 - deler og tilbehør fri
90.29 Omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skritt-tellere og liknende; hastighetsmålere og tachometre, unntatt de som hører under posisjon 90.14 eller 90.15; stroboskoper.
- omdreiningstellere, produksjonstellere, taksametre, kilometertellere, skrittellere og liknende:
.1010 - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.1090 - - ellers fri
- hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper:
.2010 - - stroboskoper fri
- - hastighetsmålere og tachometre:
.2020 - - - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres fri
.2090 - - - ellers fri
.9000 - deler og tilbehør fri
ex 90.30 Oscilloskoper, spektralanalysatorer og andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektriske mengder, unntatt måleapparater som hører under posisjon 90.28; instrumenter og apparater for måling eller registrering av alfa-, beta-, gamma- eller røntgenstråler, kosmiske eller andre ioniserende stråler.
.1000 - instrumenter og apparater for måling eller registrering av ioniserende stråler fri
.2000 - katodestråleoseilloskaper og -oscillografer fri
- andre instrumenter og apparater for måling eller kontroll av elektrisk spenning, strøm, motstand eller effekt, uten registrerende utstyr:
.3100 - - multimetre fri
.3900 - - andre fri
ex. - andre apparater og instrumenter (enn instrumenter og apparater spesialkonstruert for telekommunikasjon):
.8300 - - andre, med registrerende utstyr (andre enn for måling eller kontroll av halvlederskiver («wafers») eller halvlederkomponenter) fri
.8900 - - ellers fri
ex. - deler og tilbehør:
.9010 - - til voltmetre, ampèremetre, galvanometre og isolasjonsmålere fri
ex. 90.31 Instrumenter, apparater og maskiner for måling eller kontroll, ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel; profilprojektorer.
.1000 - avbalanseringsmaskiner for mekaniske deler fri
.2000 - prøvebenker fri
.3000 - profilprojektorer fri
- andre instrumenter, apparater og maskiner (unntatt optiske):
- - elektriske, dvs. med virkemåte som er avhengig av elektriske impulser som varierer i overensstemmelse med den faktor som skal bestemmes og/eller automatisk reguleres:
.8011 - - - spesielt konstruert for måling av kuleflater fri
.8019 - - - andre fri
.8090 - - ellers fri
90.32 Instrumenter og apparater for automatisk regulering eller kontroll.
.1000 - termostater fri
.2000 - manostater fri
- andre instrumenter og apparater:
.8100 - - hydrauliske eller pneumatiske fri
.8900 - - andre fri
.9000 - deler og tilbehør fri
90.33
.0000 Deler og tilbehør (ikke nevnt eller innbefattet annet sted i dette kapittel) til maskiner, instrumenter eller apparater som hører under kapittel 90 fri
91.03 Andre ur med lommeurverk, unntatt ur som hører under posisjon 91.04.
.1000 - elektriske fri
.9000 - andre fri
91.04
.0000 Ur til instrumentbord og liknende ur for kjøretøyer, luftfartøyer, romfartøyer eller båter fri
91.05 Andre ur.
- vekkerur:
.1100 - - elektriske fri
.1900 - - andre fri
- veggur:
.2100 - - elektriske fri
.2900 - - andre fri
- ellers:
.9100 - - elektriske fri
.9900 - - andre fri
91.06 Apparater for regulering, måling eller kontroll av tid, forsynt med urverk eller synkronmotor (f.eks. tidsstemplingsur, tidskontrollur).
.1000 - tidsstemplingsur; tidskontrollur fri
.2000 - parkometre fri
.9000 - andre fri
91.07
.0000 Tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor fri
91.08 Komplette og sammensatte lommeurverk.
- elektriske:
.1100 - - med utelukkende mekanisk tidsanviser eller med en innretning der en mekanisk tidsanviser kan innebygges fri
.1200 - - med utelukkende opto-elektronisk tidsanviser fri
.1900 - - andre fri
.2000 - med automatisk opptrekk fri
.9000 - ellers fri
91.09 Andre komplette og sammensatte urverk.
- elektriske:
.1100 - - til vekkerur fri
.1900 - - andre fri
.9000 - ellers fri
91.12 Andre urkasser og liknende kasser til andre varer som hører under dette kapittel, samt deler dertil.
.2000 - kasser fri
.9000 - deler fri
ex. 91.13 Urarmbånd og deler dertil.
ex. - av edelt metall eller av metall plettert med edelt metall:
.1020 - - av gull, også plettert med platina fri
.9000 - ellers (unntatt av uedelt metall) fri
92.02 Andre strengeinstrumenter (f.eks. gitarer, fioliner, harper).
.1000 - strykeinstrumenter fri
.9000 - andre fri
92.03
.0000 Pipeorgler med klaviatur; harmonier og liknende instrumenter med klaviatur og med frittsvingende metalltunger fri
92.04 Trekkspill og liknende instrumenter; munnspill.
.1000 - trekkspill og liknende instrumenter fri
.2000 - munnspill fri
92.05 Andre blåseinstrumenter (f.eks. klarinetter, trompeter, sekkepiper).
.1000 - messingblåseinstrumenter fri
- andre:
.9001 - - blokkfløyter fri
.9009 - - ellers fri
92.06 Slaginstrumenter (f.eks. trommer, xylofoner, cymbaler, kastanjetter, maracas).
.0001 - trommer og pauker fri
.0009 - ellers fri
92.07 Musikkinstrumenter hvor lyden frambringes eller må forsterkes elektrisk (f.eks. orgler, gitarer, trekkspill).
- instrumenter med klaviatur, unntatt trekkspill:
.1001 - - tomanualers orgler med bassmanual og innebygde forsterkere fri
.1002 - - enmanuals tangentinstrumenter uten bassmanual (synthesizere og keyboards), av digitale og analoge typer fri
.1003 - - pianoer fri
.1009 - - ellers fri
- andre:
.9001 - - gitarer fri
.9009 - - ellers fri
92.08 Spilledåser, orkestrions, lirekasser, mekaniske sangfugler, musikksager og andre musikkinstrumenter som ikke hører under andre posisjoner i dette kapittel; lokkepiper, alle slags; signalfløyter, signalhorn og andre signalinstrumenter som blåses med munn.
.1000 - spilledåser fri
.9000 - andre fri
ex. 92.09 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter (f.eks. mekanismer til spilledåser og kort, plater og ruller til mekaniske instrumenter); metronomer, stemmegafler og stemmepiper, alle slags.
.1000 - metronomer, stemmegafler og stemmepiper fri
.2000 - mekanismer til spilledåser fri
93.02
.0000 Revolvere og pistoler, med unntak av de som hører under posisjon 93.03 eller 93.04 fri
93.03 Andre ildvåpen og liknende apparater som avfyrer en eksplosiv ladning (f.eks. sports- og jaktgeværer, munnladningsvåpen, signalpistoler og liknende bare bestemt for å skyte ut signalraketter, pistoler og revolvere for løsammunisjon, slaktevåpen, lineutskytningsgeværer)
.1000 - munnladningsvåpen fri
- andre haglgeværer for sport og jakt, herunder kombinerte rifler og haglgeværer:
.2001 - - haglgeværer, enkeltløpede fri
.2002 - - haglgeværer, dobbeltløpede fri
.2009 - - ellers fri
- andre geværer for sport og jakt :
.3001 - - salonggeværer, riflede fri
.3002 - - andre, riflede fri
.3009 - - ellers fri
.9000 - andre fri
93.04
.0000 Andre våpen (f.eks. geværer og pistoler for luft eller gass eller utstyrt med fjærmekanisme, køller), unntatt de som hører under posisjon 93.07 fri
ex. 93.05 Deler og tilbehør til varer som hører under posisjon 93.01 - 93.04.
.1000 - til revolvere eller pistoler fri
- til haglgeværer eller andre geværer som hører under posisjon 93.03:
.2100 - - løp til haglgeværer fri
.2900 - - annet fri
- ellers:
ex. - - til våpen til militær bruk som hører under posisjon 93.01:
.9190 - - - andre (unntatt til kanoner) fri
.9900 - - andre fri
96.02
.0000 Vegetabilske eller mineralske materialer til utskjæring, bearbeidede samt varer av disse materialer; støpte eller utskårne varer av voks, parafin, stearin, naturlige gummier, naturlige harpikser, modellermasse og andre støpte eller utskårne varer, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; bearbeidet, uherdet gelatin (unntatt gelatin som hører under posisjon 35.03) og varer av uherdet gelatin fri
96.03 Koster, børster, pensler og liknende (herunder børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer), mekaniske gulvfeieapparater uten motor, mopper og fjærkoster; ferdige bindler til framstilling av børster, koster og pensler; malerputer og-ruller; naler (unntatt glatteruller).
.1000 - koster, børster og liknende, som består av sammenbundne kvister eller andre vegetabilske materialer, med eller uten skaft fri
- tannbørster, barberkoster, hårbørster, neglebørster, øyenvippebørster og andre toalettbørster for personlig bruk, herunder slike børster som utgjør deler til apparater:
.2100 - - tannbørster, herunder børster for tannproteser fri
.2900 - - andre fri
.3000 - pensler og koster for kunstnere samt pensler for skriving og liknende pensler til kosmetisk bruk
.4000 - malerkoster, malerpensler og liknende (unntatt koster, pensler og liknende som hører under varenummer 96.03.3000); malerputer og-ruller fri
.5000 - andre børster som utgjør deler til maskiner, apparater eller kjøretøyer fri
.9000 - ellers fri
96.04
.0000 Håndsikter og håndsåld fri
96.05
.0000 Reiseetuier for toalettbruk, for sying eller for rengjøring av sko eller klær fri
96.06 Knapper, trykknapper og liknende, knappeformer og andre deler til disse varer; knappeemner.
.1000 - trykknapper samt deler dertil fri
- andre knapper:
.2100 - - av plast, ikke overtrukket med tekstilmateriale fri
.2200 - - av uedelt metall, ikke overtrukket med tekstilmateriale fri
.2900 - - ellers fri
.3000 - knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner fri
96.09 Blyanter, herunder fargeblyanter (unntatt blyanter som hører under posisjon 96.08), fargestifter, blyantstifter, pasteller, tegnekull, skrive- eller tegnekritt samt skredderkritt.
.1000 - blyanter, herunder fargeblyanter, med stiften innfattet i stivt hylster fri
.2000 - blyantstifter, svarte eller fargede fri
.9000 - ellers fri
96.10
.0000 Skrive- og tegnetavler, også med rammer fri
96.11
.0000 Signeter, dateringsstempler, nummeringsstempler og liknende (herunder utstyr for trykking eller preging av etiketter) bestemt til bruk for hånd; trykkerisett for hånd fri
ex. 96.12 Fargebånd til skrivemaskiner og liknende fargebånd innsatt med farge eller behandlet på annen måte slik at de gir avtrykk, også på spoler eller i kassetter; stempelputer med eller uten eske, også uten farge.
.1000 - fargebånd fri
96.15 Kammer, hårspenner og liknende; hårnåler, krøllnåler, krøllspenner og liknende, unntatt de som hører under posisjon 85.16 samt deler dertil:
- kammer, hårspenner og liknende:
.1100 - - av hardgummi eller plast fri
.1900 - - andre fri
- ellers:
.9010 - - av plast fri
.9090 - - andre fri
96.16 Sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil; pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater.
.1000 - sprøyteflakonger og liknende til toalettbruk samt beslag dertil fri
.2000 - pudderkvaster og liknende til bruk for kosmetikk- eller toalettpreparater fri
96.17
.0000 Termosflasker og andre vakuumisolerte beholdere, komplette; deler dertil, unntatt glassbeholdere fri
96.18 Modellfigurer, utstillingsfigurer og liknende; automatiske eller andre bevegelige gjenstander for vindusutstilling.
.0010 - - av plast fri
.0090 - - ellers fri
Til dokumentets forside