St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

3 Utgifter

Aksjonen kostet kr 19 461 000. Oppgjør er foretatt og belastet budsjettene under Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet for 2000 med like andeler.