St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

Forslagtil vedtak om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

I

I statsbudsjettet for 2001 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap Post Formål Kr
197 Bistand til ikke-ODA-godkjente land og internasjonale miljøtiltak
70 Tilskudd til atomsikkerhetstiltak og samarbeidsprogrammet med Sentral- og Øst-Europa, kan overføres 9 730 500
fra kr 369 900 000 til kr 379 630 500
1725 Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarets overkommando
01 Driftsutgifter, forhøyes med 9 730 500
fra kr 1 636 066 000 til kr 1 645 796 500