St.prp. nr. 43 (2000-2001)

Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

Kursk havarerte i Barentshavet 12. august 2000. Russiske myndigheter anmodet Norge om assistanse i.f.m. bergingsforsøk i håp om å finne overlevende. Det norske firmaet Stolt Offshore A/S ble innleid for å gjennomføre aksjonen under ledelse av Forsvarskommando Nord-Norge. Dykkere fra Stolt Offshore lyktes med å åpne ubåten, men måtte dessverre konstatere at alt håp var ute.