Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre

Til innholdsfortegnelse

Småbyene er distriktenes kraftsentre

Et bilde som inneholder utendørs, personer, firkant

Automatisk generert beskrivelse

Foto: Selberg Arkitekter AS

Selv om Norge er et langstrakt land med store avstander, mye fjell og lange fjorder, bor vi spredt over hele landet. Mange bor i storbyer, noen bor i distriktene. Og en del bor i mindre byer og større tettsteder – med det beste fra både by- og bygdeliv.

Sånn skal det fortsette å være. Regjeringens mål er å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn over hele landet. Vi vil ha arbeidsplasser, aktivitet og lys i husene fra nord til sør. Vi vil ha gode skoler, velfungerende helsetjenester og et godt fritidstilbud både i øst og i vest. For å få til det, trenger vi sterke småbyer!

Trivelige og inkluderende småbyer med gode fysiske omgivelser, et levende sentrum og varierte boliger og gode nabolag, kan gjøre hele regionen mer attraktiv å bo i. Småbyer som legger til rette for samarbeid mellom næringslivet, det offentlige og befolkningen kan bidra til vekst og arbeidsplasser i hele området rundt. Småbyer som tilbyr et utvalg av varer, tjenester, kultur og møteplasser, kan sikre at folk blir boende, og at flere reiser på besøk. Og småbyer som lykkes med å utvikle urbane kvaliteter – med nærhet til både naboen, puben og bussen – kan tiltrekke seg unge mennesker og sikre regionens bærekraft for fremtiden.

Ved å styrke småbyene kan vi også gi drahjelp til distriktsområder som mangler kapasitet og kompetanse. Vi vil koble arbeidsmarkeder sammen ved å bygge ut effektive transportløsninger. Småbyer og tettsteder kan da være kraftsentre som bidrar til vekst og utvikling i en hel region.

Vi håper at denne strategien kan bidra til at småbyene kan utnytte sitt fulle potensial. Målet er at staten og kommunene sammen skal jobbe for at småbyene kan utnytte sine fortrinn, utvikle tjenester og funksjoner, tiltrekke seg folk og virksomheter, og bli sterkere og mer attraktive for fremtiden!

Et bilde som inneholder person, klær, smilende

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Linda Hofstad Helleland

distrikts- og digitaliseringsminister

Et bilde som inneholder person, mann, vegg, dress

Automatisk generert beskrivelse

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse

Nikolai Astrup

kommunal- og moderniseringsminister

Til dokumentets forside