Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre

- Sterke småbyer og tettsteder gjør det attraktivt å bo, leve og jobbe i hele landet

Les dokumentet