Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 74971-74980 av 75597 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske erklæringer Norge har sluttet seg til

  Listeside Utenriksdepartementet

 • Helserettsavdelingen

  Avdeling Helse- og omsorgsdepartementet

  Helserettsavdelingen har ansvaret for de fleste lovene og forskriftene som ligger under Helse- og omsorgsdepartementets område.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Kari Sønderland

 • Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging

  Avdeling Forsvarsdepartementet

  Avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV) har ansvar for strategiske analyser, overordnet langsiktig policyutvikling og planlegging for forsvarssektoren.

 • Avdeling for økonomi og styring

  Avdeling Forsvarsdepartementet

  Avdeling for økonomi og  styring og investeringer har hovedansvaret for planlegging og utvikling av Forsvarets virksomhet, organisasjon og struktur innenfor den enkelte langtidsplanperiode. Videre skal avdelingen drive overordnet styring og kontroll

 • Kulturminneavdelingen

  Avdeling Klima- og miljødepartementet

  Avdelingens ansvarsområde omfatter strategi- og politikkutvikling innenfor hele kulturminnefeltet. Sentrale arbeidsområder er arkeologi, bygningsvern, fartøyvern, kulturmiljø og kulturlandskap. Avdelingen er tillagt etatsstyringsansvar for

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Einar Holtane

 • Forskrifter

  Sidetype for redirect Utenriksdepartementet

  På denne siden finner du informasjon om aktuelle forskrifter fra Utenriksdepartementet. For å få en komplett oversikt over aktuelle forskrifter, henvises det til Lovdata. Utenriksdepartementets ajourførte forskrifter (Lovdata)

 • Arbeidsmarkedsavdelingen / Arbeidsmarknadsavdelinga

  Avdeling Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeidsmarkedsavdelingen har ansvaret for å fremme et velfungerende arbeidsmarked. Avdelingen har ansvaret for politikken og virkemidlene for utsatte grupper i arbeidsmarkedet, arbeidsinnvandringsregelverket og inntektspolitikken.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Einar Skancke

 • Klimaavdelingen

  Avdeling Klima- og miljødepartementet

  Avdelingen har ansvar for internasjonalt arbeid, klima- og skogprosjektet og nasjonal politikkutvikling innenfor klimaområdet samt lokal luftkvalitet og støy. Avdelingen har også overordnet ansvar for miljø og utviklingsspørsmål.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Vidar Vik

 • Administrasjonsavdelingen

  Avdeling Helse- og omsorgsdepartementet

  Administrasjonsavdelingen har ansvar for fellesoppgaver og koordinering i Helse- og omsorgsdepartementet og skal bidra til at departementet arbeider i tråd med sentrale mål og retningslinjer for statsforvaltningen.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Ole T. Andersen

 • Politiavdelingen

  Avdeling Justis- og beredskapsdepartementet

  Politiavdelingen skal trekke opp hovedlinjene for utvikling og styring av politiet. Avdelingen har også ansvaret for administrasjon av Den høyere påtalemyndighet. Lov- og regelverksutvikling og internasjonalt arbeid inngår i avdelingens ansvar.

  Avdelingsleder: Ekspedisjonssjef Unni Gunnes

Til toppen